Khuyến mãi Khuyến mãi

Bản lề âm

Bản lề âm 3 chiều (Phải trên / Trái dưới) cho cửa 30Kg màu đen Hafele 342.79.783
-25%

Bản lề âm 3 chiều (Phải trên / Trái dưới) cho cửa 30Kg màu đen Hafele 342.79.783

1,163,250₫ 1,551,000₫
-25%
Bản lề âm 3 chiều (Phải trên / Trái dưới) cho cửa 30Kg màu nickel Hafele 342.79.781
-25%

Bản lề âm 3 chiều (Phải trên / Trái dưới) cho cửa 30Kg màu nickel Hafele 342.79.781

1,163,250₫ 1,551,000₫
-25%
Bản lề âm 3 chiều (Trái trên / Phải dưới) cho cửa 30Kg màu đen Hafele 342.79.782
-25%

Bản lề âm 3 chiều (Trái trên / Phải dưới) cho cửa 30Kg màu đen Hafele 342.79.782

1,163,250₫ 1,551,000₫
-25%
Bản lề âm 3 chiều (Trái trên / Phải dưới) cho cửa 30Kg màu nickel Hafele 342.79.780
-25%

Bản lề âm 3 chiều (Trái trên / Phải dưới) cho cửa 30Kg màu nickel Hafele 342.79.780

1,163,250₫ 1,551,000₫
-25%
Bản lề âm 3 chiều Häfele 342.79.300 màu đen Bản lề âm 3 chiều Häfele 342.79.300 màu đen
-25%

Bản lề âm 3 chiều Häfele 342.79.300 màu đen

1,594,500₫ 2,126,000₫
-25%
Bản lề âm 3 chiều Häfele 342.79.700 Bản lề âm 3 chiều Häfele 342.79.700
-25%

Bản lề âm 3 chiều Häfele 342.79.700

1,594,500₫ 2,126,000₫
-25%
Bản lề âm 341.07.972
-25%

Bản lề âm 341.07.972

504,735₫ 672,980₫
-25%
Bản lề âm 927.03.049
-25%

Bản lề âm 927.03.049

381,000₫ 508,000₫
-25%
Bản lề âm 927.32.006
-25%

Bản lề âm 927.32.006

841,500₫ 1,122,000₫
-25%
Bản lề âm 927.32.016
-25%

Bản lề âm 927.32.016

841,500₫ 1,122,000₫
-25%
Bản lề âm 927.91.634
-25%

Bản lề âm 927.91.634

2,202,750₫ 2,937,000₫
-25%
Bản lề âm Hafele cho cửa dày ≥50mm màu đen 927.03.043
-25%

Bản lề âm Hafele cho cửa dày ≥50mm màu đen 927.03.043

519,750₫ 693,000₫
-25%
Bản lề âm Hafele ≤120kg/2 cái 927.03.090 Bản lề âm Hafele ≤120kg/2 cái 927.03.090
-25%

Bản lề âm Hafele ≤120kg/2 cái 927.03.090

1,544,250₫ 2,059,000₫
-25%
Bản lề âm Hafele ≤120kg/2cái 927.03.039
-25%

Bản lề âm Hafele ≤120kg/2cái 927.03.039

1,239,000₫ 1,652,000₫
-25%
Bản lề âm Hafele ≤80kg/2 cái 927.03.029
-25%

Bản lề âm Hafele ≤80kg/2 cái 927.03.029

618,000₫ 824,000₫
-25%
Bản lề âm Hafele ≤80kg/2cái màu đen 927.03.023
-25%

Bản lề âm Hafele ≤80kg/2cái màu đen 927.03.023

652,492₫ 869,990₫
-25%
Bản lề âm màu mạ đồng cho cửa gỗ dày 19 - 24 mm Hafele 341.07.527
-25%

Bản lề âm màu mạ đồng cho cửa gỗ dày 19 - 24 mm Hafele 341.07.527

247,500₫ 330,000₫
-25%
Bản lề âm màu mạ nickel cho cửa gỗ dày 13 - 16 mm Hafele 341.07.718
-25%

Bản lề âm màu mạ nickel cho cửa gỗ dày 13 - 16 mm Hafele 341.07.718

216,750₫ 289,000₫
-25%
Bản lề âm màu mạ nickel cho cửa gỗ dày 19 - 24 mm Hafele 341.07.727
-25%

Bản lề âm màu mạ nickel cho cửa gỗ dày 19 - 24 mm Hafele 341.07.727

247,500₫ 330,000₫
-25%
Bản lề cửa lật cho cửa lật bằng gỗ Hafele 342.66.730
-25%

Bản lề cửa lật cho cửa lật bằng gỗ Hafele 342.66.730

88,500₫ 118,000₫
-25%
Bản lề góc 135° MITRED GS 45 ứng dụng cho góc vát chéo 45° Hafele 325.00.708
-25%

Bản lề góc 135° MITRED GS 45 ứng dụng cho góc vát chéo 45° Hafele 325.00.708

420,750₫ 561,000₫
-25%
Bas nối sử dụng với khung nhôm cho bản lề âm cửa mở phải Hafele 342.79.717
-25%

Bas nối sử dụng với khung nhôm cho bản lề âm cửa mở phải Hafele 342.79.717

78,000₫ 104,000₫
-25%
Bas nối sử dụng với khung nhôm cho bản lề âm cửa mở trái Hafele 342.79.718
-25%

Bas nối sử dụng với khung nhôm cho bản lề âm cửa mở trái Hafele 342.79.718

78,000₫ 104,000₫
-25%

Sản phẩm đã xem