Khuyến mãi Khuyến mãi

Bản lề giảm chấn Hafele

Bản lề Häfele đóng giảm chấn Trùm ngoài 315.11.750 Bản lề Häfele đóng giảm chấn Trùm ngoài 315.11.750
-25%

Bản lề Häfele đóng giảm chấn Trùm ngoài 315.11.750

34,500₫ 46,000₫
-25%
Bản lề Häfele đóng giảm chấn Trùm nửa 315.11.751 Bản lề Häfele đóng giảm chấn Trùm nửa 315.11.751
-25%

Bản lề Häfele đóng giảm chấn Trùm nửa 315.11.751

35,250₫ 47,000₫
-25%
Bản lề giảm chấn Hafele - loại cong nhiều 315.11.752 Bản lề giảm chấn Hafele - loại cong nhiều 315.11.752
-25%

Bản lề giảm chấn Hafele - loại cong nhiều 315.11.752

35,250₫ 47,000₫
-25%
Bản lề giảm chấn Hafele - loại thẳng 315.30.721 Bản lề giảm chấn Hafele - loại thẳng 315.30.721
-25%

Bản lề giảm chấn Hafele - loại thẳng 315.30.721

19,500₫ 26,000₫
-25%
Bản lề giảm chấn Hafele - loại cong vừa 315.30.722 Bản lề giảm chấn Hafele - loại cong vừa 315.30.722
-25%

Bản lề giảm chấn Hafele - loại cong vừa 315.30.722

21,000₫ 28,000₫
-25%
Bản lề giảm chấn Hafele - loại cong nhiều 315.30.723 Bản lề giảm chấn Hafele - loại cong nhiều 315.30.723
-25%

Bản lề giảm chấn Hafele - loại cong nhiều 315.30.723

21,000₫ 28,000₫
-25%
Bản lề giảm chấn Inox 304 Hafele trùm ngoài 315.06.750 Bản lề giảm chấn Inox 304 Hafele trùm ngoài 315.06.750
-25%

Bản lề giảm chấn Inox 304 Hafele trùm ngoài 315.06.750

47,250₫ 63,000₫
-25%
Bản lề giảm chấn Inox 304 Hafele trùm nữa 315.06.751 Bản lề giảm chấn Inox 304 Hafele trùm nữa 315.06.751
-25%

Bản lề giảm chấn Inox 304 Hafele trùm nữa 315.06.751

48,000₫ 64,000₫
-25%
Bản lề giảm chấn Hafele Inox 304 lọt lòng 315.06.752 Bản lề giảm chấn Hafele Inox 304 lọt lòng 315.06.752
-25%

Bản lề giảm chấn Hafele Inox 304 lọt lòng 315.06.752

48,000₫ 64,000₫
-25%
Bản lề giảm chấn DIY Hafele - Trùm ngoài 493.03.021 Bản lề giảm chấn DIY Hafele - Trùm ngoài 493.03.021
-25%

Bản lề giảm chấn DIY Hafele - Trùm ngoài 493.03.021

40,500₫ 54,000₫
-25%
Bản lề giảm chấn DIY Hafele - Trùm nửa 493.03.024 Bản lề giảm chấn DIY Hafele - Trùm nửa 493.03.024
-25%

Bản lề giảm chấn DIY Hafele - Trùm nửa 493.03.024

41,250₫ 55,000₫
-25%
Bản lề giảm chấn DIY Hafele - Lọt lòng 493.03.025 Bản lề giảm chấn DIY Hafele - Lọt lòng 493.03.025
-25%

Bản lề giảm chấn DIY Hafele - Lọt lòng 493.03.025

42,000₫ 56,000₫
-25%
Bản lề giảm chấn Häfele cho gỗ dày 25mm Trùm ngoài 315.08.850 Bản lề giảm chấn Häfele cho gỗ dày 25mm Trùm ngoài 315.08.850
-25%

Bản lề giảm chấn Häfele cho gỗ dày 25mm Trùm ngoài 315.08.850

35,558₫ 47,410₫
-25%
Bản lề giảm chấn Häfele cho gỗ dày 25mm Trùm nửa 315.08.851 Bản lề giảm chấn Häfele cho gỗ dày 25mm Trùm nửa 315.08.851
-25%

Bản lề giảm chấn Häfele cho gỗ dày 25mm Trùm nửa 315.08.851

36,000₫ 48,000₫
-25%
Bản lề giảm chấn Hafele cho gỗ dày 25mm lọt lòng 315.08.852 Bản lề giảm chấn Hafele cho gỗ dày 25mm lọt lòng 315.08.852
-25%

Bản lề giảm chấn Hafele cho gỗ dày 25mm lọt lòng 315.08.852

36,000₫ 48,000₫
-25%
Bản lề giảm chấn Hafele cho cửa khung nhôm - loại lọt lòng 315.26.702
-25%

Bản lề giảm chấn Hafele cho cửa khung nhôm - loại lọt lòng 315.26.702

49,500₫ 66,000₫
-25%
Bản lề giảm chấn Hafele cho cửa khung nhôm - loại trùm nữa 315.26.701
-25%

Bản lề giảm chấn Hafele cho cửa khung nhôm - loại trùm nữa 315.26.701

49,500₫ 66,000₫
-25%
Bản lề giảm chấn Hafele cho cửa khung nhôm - loại trùm ngoài 315.26.700
-25%

Bản lề giảm chấn Hafele cho cửa khung nhôm - loại trùm ngoài 315.26.700

49,500₫ 66,000₫
-25%
Bản lề lắp lọt lòng METALLA SM 95° MINI có giảm chấn Hafele 311.04.442 Bản lề lắp lọt lòng METALLA SM 95° MINI có giảm chấn Hafele 311.04.442
-25%

Bản lề lắp lọt lòng METALLA SM 95° MINI có giảm chấn Hafele 311.04.442

15,000₫ 20,000₫
-25%
Bản lề trùm ngoài METALLA SM 95° MINI có giảm chấn Hafele 311.04.440 Bản lề trùm ngoài METALLA SM 95° MINI có giảm chấn Hafele 311.04.440
-25%

Bản lề trùm ngoài METALLA SM 95° MINI có giảm chấn Hafele 311.04.440

15,000₫ 20,000₫
-25%
Bản lề trùm nữa METALLA SM 95° MINI có giảm chấn Hafele 311.04.441 Bản lề trùm nữa METALLA SM 95° MINI có giảm chấn Hafele 311.04.441
-25%

Bản lề trùm nữa METALLA SM 95° MINI có giảm chấn Hafele 311.04.441

15,000₫ 20,000₫
-25%
Bản lề giảm chấn Hafele cho cửa khung nhôm - loại lọt lòng 315.26.712 Bản lề giảm chấn Hafele cho cửa khung nhôm - loại lọt lòng 315.26.712
-25%

Bản lề giảm chấn Hafele cho cửa khung nhôm - loại lọt lòng 315.26.712

49,500₫ 66,000₫
-25%
Bản lề giảm chấn Hafele cho cửa khung nhôm - loại lọt lòng 311.68.512
-25%

Bản lề giảm chấn Hafele cho cửa khung nhôm - loại lọt lòng 311.68.512

48,675₫ 64,900₫
-25%
Bản lề giảm chấn Hafele cho cửa khung nhôm - loại trùm nữa 315.26.711 Bản lề giảm chấn Hafele cho cửa khung nhôm - loại trùm nữa 315.26.711
-25%

Bản lề giảm chấn Hafele cho cửa khung nhôm - loại trùm nữa 315.26.711

49,500₫ 66,000₫
-25%
Bản lề giảm chấn Hafele cho cửa khung nhôm - loại trùm ngoài 311.68.510 Bản lề giảm chấn Hafele cho cửa khung nhôm - loại trùm ngoài 311.68.510
-25%

Bản lề giảm chấn Hafele cho cửa khung nhôm - loại trùm ngoài 311.68.510

45,375₫ 60,500₫
-25%
Bản lề giảm chấn Hafele cho cửa khung nhôm - loại trùm ngoài 315.26.710 Bản lề giảm chấn Hafele cho cửa khung nhôm - loại trùm ngoài 315.26.710
-25%

Bản lề giảm chấn Hafele cho cửa khung nhôm - loại trùm ngoài 315.26.710

49,500₫ 66,000₫
-25%
Bản lề giảm chấn Hafele cho cửa khung nhôm - loại trùm nữa 311.68.511 Bản lề giảm chấn Hafele cho cửa khung nhôm - loại trùm nữa 311.68.511
-25%

Bản lề giảm chấn Hafele cho cửa khung nhôm - loại trùm nữa 311.68.511

48,675₫ 64,900₫
-25%
Bản lề màu đen METALLA SM 165° lắp trùm nữa Hafele 315.28.751 Bản lề màu đen METALLA SM 165° lắp trùm nữa Hafele 315.28.751
-25%

Bản lề màu đen METALLA SM 165° lắp trùm nữa Hafele 315.28.751

75,750₫ 101,000₫
-25%
Bản lề màu đen METALLA SM 165° lắp lọt lòng Hafele 315.28.752 Bản lề màu đen METALLA SM 165° lắp lọt lòng Hafele 315.28.752
-25%

Bản lề màu đen METALLA SM 165° lắp lọt lòng Hafele 315.28.752

76,500₫ 102,000₫
-25%
Bản lề giảm chấn Häfele 165° Lọt lòng 315.02.752 Bản lề giảm chấn Häfele 165° Lọt lòng 315.02.752
-25%

Bản lề giảm chấn Häfele 165° Lọt lòng 315.02.752

68,475₫ 91,300₫
-25%
Bản lề màu sáng METALLA SM 165° lắp trùm ngoài Hafele 315.02.750 Bản lề màu sáng METALLA SM 165° lắp trùm ngoài Hafele 315.02.750
-25%

Bản lề màu sáng METALLA SM 165° lắp trùm ngoài Hafele 315.02.750

68,475₫ 91,300₫
-25%
Bản lề giảm chấn Häfele 165° Trùm nửa 315.02.751 Bản lề giảm chấn Häfele 165° Trùm nửa 315.02.751
-25%

Bản lề giảm chấn Häfele 165° Trùm nửa 315.02.751

68,475₫ 91,300₫
-25%
Bản lề giảm chấn Hafele cho cửa gỗ dày 16-32mm Lắp trùm nữa 334.05.002 Bản lề giảm chấn Hafele cho cửa gỗ dày 16-32mm Lắp trùm nữa 334.05.002
-25%

Bản lề giảm chấn Hafele cho cửa gỗ dày 16-32mm Lắp trùm nữa 334.05.002

61,875₫ 82,500₫
-25%
Bản lề giảm chấn Hafele cho cửa gỗ dày 16-32mm Lắp lọt lòng 334.05.003 Bản lề giảm chấn Hafele cho cửa gỗ dày 16-32mm Lắp lọt lòng 334.05.003
-25%

Bản lề giảm chấn Hafele cho cửa gỗ dày 16-32mm Lắp lọt lòng 334.05.003

61,875₫ 82,500₫
-25%
Bản lề giảm chấn Hafele cho cửa gỗ dày 16-32mm Lắp trùm ngoài 334.05.001 Bản lề giảm chấn Hafele cho cửa gỗ dày 16-32mm Lắp trùm ngoài 334.05.001
-25%

Bản lề giảm chấn Hafele cho cửa gỗ dày 16-32mm Lắp trùm ngoài 334.05.001

61,875₫ 82,500₫
-25%
Bản lề giảm chấn màu đen Hafele cho gỗ dày 25mm Lắp lọt lòng 308.03.005 Bản lề giảm chấn màu đen Hafele cho gỗ dày 25mm Lắp lọt lòng 308.03.005
-25%

Bản lề giảm chấn màu đen Hafele cho gỗ dày 25mm Lắp lọt lòng 308.03.005

47,850₫ 63,800₫
-25%
Bản lề giảm chấn màu đen Hafele cho gỗ dày 25mm Trùm nữa 308.03.004 Bản lề giảm chấn màu đen Hafele cho gỗ dày 25mm Trùm nữa 308.03.004
-25%

Bản lề giảm chấn màu đen Hafele cho gỗ dày 25mm Trùm nữa 308.03.004

47,850₫ 63,800₫
-25%
Bản lề giảm chấn màu đen Hafele cho gỗ dày 25mm Trùm ngoài 308.03.003 Bản lề giảm chấn màu đen Hafele cho gỗ dày 25mm Trùm ngoài 308.03.003
-25%

Bản lề giảm chấn màu đen Hafele cho gỗ dày 25mm Trùm ngoài 308.03.003

43,500₫ 58,000₫
-25%
Bản lề giảm chấn DIY Hafele – Lọt lòng 493.03.023 Bản lề giảm chấn DIY Hafele – Lọt lòng 493.03.023
-25%

Bản lề giảm chấn DIY Hafele – Lọt lòng 493.03.023

73,425₫ 97,900₫
-25%
Bản lề giảm chấn DIY Hafele – Trùm nửa 493.03.022 Bản lề giảm chấn DIY Hafele – Trùm nửa 493.03.022
-25%

Bản lề giảm chấn DIY Hafele – Trùm nửa 493.03.022

73,425₫ 97,900₫
-25%
Bản lề giảm chấn DIY Hafele – Trùm ngoài 493.03.020 Bản lề giảm chấn DIY Hafele – Trùm ngoài 493.03.020
-25%

Bản lề giảm chấn DIY Hafele – Trùm ngoài 493.03.020

72,600₫ 96,800₫
-25%
Bản lề giảm chấn inox 304 Hafele - Lọt lòng 483.01.722 Bản lề giảm chấn inox 304 Hafele - Lọt lòng 483.01.722
-25%

Bản lề giảm chấn inox 304 Hafele - Lọt lòng 483.01.722

123,750₫ 165,000₫
-25%
Bản lề giảm chấn inox 304 Hafele - Trùm ngoài 483.01.720 Bản lề giảm chấn inox 304 Hafele - Trùm ngoài 483.01.720
-25%

Bản lề giảm chấn inox 304 Hafele - Trùm ngoài 483.01.720

123,750₫ 165,000₫
-25%
Bản lề giảm chấn inox 304 Hafele - Trùm nửa 483.01.721 Bản lề giảm chấn inox 304 Hafele - Trùm nửa 483.01.721
-25%

Bản lề giảm chấn inox 304 Hafele - Trùm nửa 483.01.721

123,750₫ 165,000₫
-25%
Bản lề giảm chấn Hafele Màu đen - Lọt lòng 315.20.752 Bản lề giảm chấn Hafele Màu đen - Lọt lòng 315.20.752
-25%

Bản lề giảm chấn Hafele Màu đen - Lọt lòng 315.20.752

36,382₫ 48,510₫
-25%
Bản lề giảm chấn Hafele Màu đen - Trùm nữa 315.20.751 Bản lề giảm chấn Hafele Màu đen - Trùm nữa 315.20.751
-25%

Bản lề giảm chấn Hafele Màu đen - Trùm nữa 315.20.751

36,382₫ 48,510₫
-25%
Bản lề giảm chấn Hafele Màu đen - Trùm ngoài 315.20.750 Bản lề giảm chấn Hafele Màu đen - Trùm ngoài 315.20.750
-25%

Bản lề giảm chấn Hafele Màu đen - Trùm ngoài 315.20.750

36,000₫ 48,000₫
-25%
Bản lề giảm chấn Hafele - LOẠI LỌT LÒNG 334.20.001 Bản lề giảm chấn Hafele - LOẠI LỌT LÒNG 334.20.001
-25%

Bản lề giảm chấn Hafele - LOẠI LỌT LÒNG 334.20.001

69,300₫ 92,400₫
-25%
Bản lề giảm chấn Hafele - LOẠI CONG VỪA 334.10.001 Bản lề giảm chấn Hafele - LOẠI CONG VỪA 334.10.001
-25%

Bản lề giảm chấn Hafele - LOẠI CONG VỪA 334.10.001

68,475₫ 91,300₫
-25%
Bản lề giảm chấn Hafele - LOẠI THẲNG 334.00.001 Bản lề giảm chấn Hafele - LOẠI THẲNG 334.00.001
-25%

Bản lề giảm chấn Hafele - LOẠI THẲNG 334.00.001

60,225₫ 80,300₫
-25%
Bản lề màu đen METALLA SM 165° lắp trùm ngoài Hafele 315.28.750
-25%

Bản lề màu đen METALLA SM 165° lắp trùm ngoài Hafele 315.28.750

75,000₫ 100,000₫
-25%

1. Thương Hiệu Hafele

Hafele là thương hiệu chuyên về phụ kiện - thiết bị nội thất hàng đầu Châu Âu và thế giới, được thành lập tại Đức (Germany) vào năm 1923. Đến với thị trường Việt Nam năm 1998, Hafele đã trở thành thương hiệu bếp được ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất. 

Hafele nổi tiếng các dòng sản phẩm như: phụ kiện bếp, phụ kiện nhôm kính, phụ kiện đồ gỗ, phụ kiện chiếu sáng, thiết bị vệ sinh, bếp từ, bếp điện, máy hút mùi, etc. Các sản phẩm đến từ thương hiệu Hafele thường có thiết kế tinh tế, sang trọng kết hợp nhỏ gọn, tiện lợi khi dùng, đặc biệt có giá cả hợp lý. Phát triển bằng công nghệ của Đức và theo tiêu chuẩn chất lượng Đức, các giải pháp của Hafele mang tính năng vượt trội để đảm bảo sự tinh tế, hiện đại và tiện lợi.

Không chỉ đạt tiêu chuẩn chất lượng uy tín của Đức, sản phẩm cao cấp của Hafele còn được phát triển với triết lý “dễ dàng” , " hiện đại " và “công năng” để mang đến những giải pháp đáng tin cậy cho người tiêu dùng.

Sản phẩm đã xem