Khuyến mãi Khuyến mãi

Bản lề lá HAFELE

Bản lề âm dương Hafele 926.96.100
-25%

Bản lề âm dương Hafele 926.96.100

107,250₫ 143,000₫
-25%
Bản lề bật 2 chiều 927.97.080
-25%

Bản lề bật 2 chiều 927.97.080

633,750₫ 845,000₫
-25%
Bản lề bật 2 chiều Hafele (tải trọng 12-16kg/ 2 cái) 927.97.020
-25%

Bản lề bật 2 chiều Hafele (tải trọng 12-16kg/ 2 cái) 927.97.020

247,500₫ 330,000₫
-25%
Bản lề bật 2 chiều Hafele (tải trọng 20-25kg/ 2 cái) 927.97.060
-25%

Bản lề bật 2 chiều Hafele (tải trọng 20-25kg/ 2 cái) 927.97.060

371,250₫ 495,000₫
-25%
Bản lề bật 2 chiều Hafele (tải trọng 25-30kg/ 2 cái) 927.97.030
-25%

Bản lề bật 2 chiều Hafele (tải trọng 25-30kg/ 2 cái) 927.97.030

406,725₫ 542,300₫
-25%
Bản lề lá 102x76x2.5mm-2 vòng bi 921.17.142
-25%

Bản lề lá 102x76x2.5mm-2 vòng bi 921.17.142

73,500₫ 98,000₫
-25%
Bản lề lá 102x76x3mm-2 vòng bi 926.20.804
-25%

Bản lề lá 102x76x3mm-2 vòng bi 926.20.804

107,250₫ 143,000₫
-25%
Bản lề lá 102x76x3mm-2 vòng bi kèm vít cho cửa thép Inox 316 Hafele 926.20.111
-25%

Bản lề lá 102x76x3mm-2 vòng bi kèm vít cho cửa thép Inox 316 Hafele 926.20.111

144,000₫ 192,000₫
-25%
Bản lề lá 127x89x3mm-2 vòng bi 926.25.104
-25%

Bản lề lá 127x89x3mm-2 vòng bi 926.25.104

140,250₫ 187,000₫
-25%
Bản lề lá 127x89x3mm-2 vòng bi Inox 316 Hafele 926.20.122
-25%

Bản lề lá 127x89x3mm-2 vòng bi Inox 316 Hafele 926.20.122

206,250₫ 275,000₫
-25%
Bản lề lá 127x89x3mm-4 vòng bi 926.25.505
-25%

Bản lề lá 127x89x3mm-4 vòng bi 926.25.505

140,250₫ 187,000₫
-25%
Bản lề lá chống cháy Hafele 102x76x3mm 926.98.041
-25%

Bản lề lá chống cháy Hafele 102x76x3mm 926.98.041

107,250₫ 143,000₫
-25%
Bản lề lá chống cháy Hafele 102x76x3mm 926.98.048
-25%

Bản lề lá chống cháy Hafele 102x76x3mm 926.98.048

160,500₫ 214,000₫
-25%
Bản lề lá chống cháy Hafele 102x76x3mm 926.98.049
-25%

Bản lề lá chống cháy Hafele 102x76x3mm 926.98.049

147,750₫ 197,000₫
-25%
Bản lề lá chống cháy Hafele 102x76x3mm 926.98.060
-25%

Bản lề lá chống cháy Hafele 102x76x3mm 926.98.060

118,500₫ 158,000₫
-25%
Bản lề lá chống cháy Hafele 102x76x3mm 926.98.063
-25%

Bản lề lá chống cháy Hafele 102x76x3mm 926.98.063

196,500₫ 262,000₫
-25%
Bản lề lá chống cháy Hafele 102x76x3mm 926.98.069
-25%

Bản lề lá chống cháy Hafele 102x76x3mm 926.98.069

153,001₫ 204,001₫
-25%
Bản lề lá chống cháy Hafele 127x89x3mm 926.98.130
-25%

Bản lề lá chống cháy Hafele 127x89x3mm 926.98.130

147,750₫ 197,000₫
-25%
Bản lề lá chống cháy Hafele 127x89x3mm 926.98.131
-25%

Bản lề lá chống cháy Hafele 127x89x3mm 926.98.131

132,000₫ 176,000₫
-25%
Bản lề lá chống cháy Hafele 127x89x3mm 926.98.133
-25%

Bản lề lá chống cháy Hafele 127x89x3mm 926.98.133

208,500₫ 278,000₫
-25%
Bản lề lá chống cháy Hafele 127x89x3mm 926.98.138
-25%

Bản lề lá chống cháy Hafele 127x89x3mm 926.98.138

199,500₫ 266,000₫
-25%
Bản lề lá chống cháy Hafele 127x89x3mm 926.98.139
-25%

Bản lề lá chống cháy Hafele 127x89x3mm 926.98.139

180,000₫ 240,000₫
-25%
Bản lề lá chống cháy-2 vòng bi 926.98.020
-25%

Bản lề lá chống cháy-2 vòng bi 926.98.020

76,500₫ 102,000₫
-25%
Bản lề lá chống cháy-2 vòng bi 926.98.040
-25%

Bản lề lá chống cháy-2 vòng bi 926.98.040

113,250₫ 151,000₫
-25%
Bản lề lá chống cháy-2 vòng bi 926.98.043
-25%

Bản lề lá chống cháy-2 vòng bi 926.98.043

169,500₫ 226,000₫
-25%
Bản lề lá Hafele 102x76x3mm-2 vòng bi 926.20.881
-25%

Bản lề lá Hafele 102x76x3mm-2 vòng bi 926.20.881

208,500₫ 278,000₫
-25%
Bản lề lá Hafele 102x76x3mm-2 vòng bi Inox 316 926.20.112
-25%

Bản lề lá Hafele 102x76x3mm-2 vòng bi Inox 316 926.20.112

152,250₫ 203,000₫
-25%
Bản lề lá Hafele 127x89x3mm 926.25.208
-25%

Bản lề lá Hafele 127x89x3mm 926.25.208

261,750₫ 349,000₫
-25%
Bản lề lá Hafele 127x89x3mm-2 vòng bi 926.41.288
-25%

Bản lề lá Hafele 127x89x3mm-2 vòng bi 926.41.288

251,250₫ 335,000₫
-25%
Bản lề lá Hafele 127x89x3mm-2 vòng bi cho cửa thép 926.20.120
-25%

Bản lề lá Hafele 127x89x3mm-2 vòng bi cho cửa thép 926.20.120

125,250₫ 167,000₫
-25%
Bản lề lá Hafele 2 vòng bi 102x76x3mm 489.05.021 Bản lề lá Hafele 2 vòng bi 102x76x3mm 489.05.021
-25%

Bản lề lá Hafele 2 vòng bi 102x76x3mm 489.05.021

191,250₫ 255,000₫
-25%
Bản lề lá Hafele 2 vòng bi 127x89x3mm 489.05.023 Bản lề lá Hafele 2 vòng bi 127x89x3mm 489.05.023
-25%

Bản lề lá Hafele 2 vòng bi 127x89x3mm 489.05.023

260,250₫ 347,000₫
-25%
Bản lề lá Hafele 2 vòng bi 127x89x3mm 489.05.024 Bản lề lá Hafele 2 vòng bi 127x89x3mm 489.05.024
-25%

Bản lề lá Hafele 2 vòng bi 127x89x3mm 489.05.024

400,500₫ 534,000₫
-25%
Bản lề lá Hafele 2BB 102x76x3mm màu đen 926.20.063
-25%

Bản lề lá Hafele 2BB 102x76x3mm màu đen 926.20.063

148,500₫ 198,000₫
-25%
Bản lề lá Hafele 4 vòng bi 127x76x3mm 489.05.027 Bản lề lá Hafele 4 vòng bi 127x76x3mm 489.05.027
-25%

Bản lề lá Hafele 4 vòng bi 127x76x3mm 489.05.027

243,000₫ 324,000₫
-25%
Bản lề lá Hafele 4 vòng bi 127x76x3mm 489.05.028 Bản lề lá Hafele 4 vòng bi 127x76x3mm 489.05.028
-25%

Bản lề lá Hafele 4 vòng bi 127x76x3mm 489.05.028

345,750₫ 461,000₫
-25%
Bản lề lá Hafele 4 vòng bi 127x89x3mm 489.05.025 Bản lề lá Hafele 4 vòng bi 127x89x3mm 489.05.025
-25%

Bản lề lá Hafele 4 vòng bi 127x89x3mm 489.05.025

260,250₫ 347,000₫
-25%
Bản lề lá Hafele 4 vòng bi 127x89x3mm 489.05.026 Bản lề lá Hafele 4 vòng bi 127x89x3mm 489.05.026
-25%

Bản lề lá Hafele 4 vòng bi 127x89x3mm 489.05.026

382,500₫ 510,000₫
-25%
Bản lề lá Hafele 4BB 127x89x3mm màu đen 926.20.053
-25%

Bản lề lá Hafele 4BB 127x89x3mm màu đen 926.20.053

199,500₫ 266,000₫
-25%
Bản lề lá Hafele cho cửa thép 102x76x3mm 926.20.110
-25%

Bản lề lá Hafele cho cửa thép 102x76x3mm 926.20.110

102,000₫ 136,000₫
-25%
Bản lề lá Hafele cho cửa thép127x89x3mm Inox 316 Hafele 926.20.121
-25%

Bản lề lá Hafele cho cửa thép127x89x3mm Inox 316 Hafele 926.20.121

197,250₫ 263,000₫
-25%
Bản lề nâng hạ 926.13.903
-25%

Bản lề nâng hạ 926.13.903

160,875₫ 214,500₫
-25%
Bản lề nâng hạ 926.60.900
-25%

Bản lề nâng hạ 926.60.900

97,500₫ 130,000₫
-25%
Bản lề nâng hạ, Mở phải 926.27.603
-25%

Bản lề nâng hạ, Mở phải 926.27.603

113,250₫ 151,000₫
-25%
Bản lề nâng hạ, Mở trái 926.27.503
-25%

Bản lề nâng hạ, Mở trái 926.27.503

94,875₫ 126,500₫
-25%

Sản phẩm đã xem