Khuyến mãi Khuyến mãi

Chậu rửa chén đá

Chậu đá Hafele 1000mm HS19-GED1R60 màu đen 570.36.350

Liên hệ
Chậu đá Hafele HS22-GEN1S60S màu kem 577.25.400 Chậu đá Hafele HS22-GEN1S60S màu kem 577.25.400
-25%

Chậu đá Hafele HS22-GEN1S60S màu kem 577.25.400

4,867,500₫ 6,490,000₫
-25%
Chậu đá Hafele HS22-GEN1S60S màu xám 577.25.500 Chậu đá Hafele HS22-GEN1S60S màu xám 577.25.500
-25%

Chậu đá Hafele HS22-GEN1S60S màu xám 577.25.500

4,867,500₫ 6,490,000₫
-25%
Chậu đá Hafele HS22-GEN1S60S màu xám 577.25.500
Chậu đá Hafele HS22-GEN1S60S màu đen 577.25.300 Chậu đá Hafele HS22-GEN1S60S màu đen 577.25.300
-25%

Chậu đá Hafele HS22-GEN1S60S màu đen 577.25.300

4,867,500₫ 6,490,000₫
-25%
Chậu đá Hafele HS22-GEN1S60S màu đen 577.25.300
Chậu đá Hafele HS22-GEN1S60M màu kem 577.25.420 Chậu đá Hafele HS22-GEN1S60M màu kem 577.25.420
-25%

Chậu đá Hafele HS22-GEN1S60M màu kem 577.25.420

5,250,750₫ 7,001,000₫
-25%
Chậu đá Hafele HS22-GEN1S60M màu xám 577.25.520 Chậu đá Hafele HS22-GEN1S60M màu xám 577.25.520
-25%

Chậu đá Hafele HS22-GEN1S60M màu xám 577.25.520

5,250,750₫ 7,001,000₫
-25%
Chậu đá Hafele HS22-GEN1S60M màu xám 577.25.520
Chậu đá Hafele HS22-GEN1S60M màu đen 577.25.320 Chậu đá Hafele HS22-GEN1S60M màu đen 577.25.320
-25%

Chậu đá Hafele HS22-GEN1S60M màu đen 577.25.320

5,250,750₫ 7,001,000₫
-25%
Chậu đá Hafele HS22-GEN1S60M màu đen 577.25.320
Chậu đá Hafele HS22-GEN1S90M màu kem 577.25.430 Chậu đá Hafele HS22-GEN1S90M màu kem 577.25.430
-25%

Chậu đá Hafele HS22-GEN1S90M màu kem 577.25.430

6,568,500₫ 8,758,000₫
-25%
Chậu đá Hafele HS22-GEN1S90M màu đen 577.25.330 Chậu đá Hafele HS22-GEN1S90M màu đen 577.25.330
-25%

Chậu đá Hafele HS22-GEN1S90M màu đen 577.25.330

6,568,500₫ 8,758,000₫
-25%
Chậu đá Hafele HS22-GEN1S90M màu xám 577.25.530 Chậu đá Hafele HS22-GEN1S90M màu xám 577.25.530
-25%

Chậu đá Hafele HS22-GEN1S90M màu xám 577.25.530

6,568,500₫ 8,758,000₫
-25%
Chậu đá Hafele HS22-GEN2S90 màu đen 577.25.310 Chậu đá Hafele HS22-GEN2S90 màu đen 577.25.310
-25%

Chậu đá Hafele HS22-GEN2S90 màu đen 577.25.310

6,951,750₫ 9,269,000₫
-25%
Chậu đá Hafele HS22-GEN2S90 màu đen 577.25.310
Chậu đá Hafele HS22-GEN2S90 màu xám 577.25.510 Chậu đá Hafele HS22-GEN2S90 màu xám 577.25.510
-25%

Chậu đá Hafele HS22-GEN2S90 màu xám 577.25.510

6,951,750₫ 9,269,000₫
-25%
Chậu đá Hafele HS22-GEN2S90 màu xám 577.25.510
Chậu đá Hafele HS22-GEN2S90 màu kem 577.25.410 Chậu đá Hafele HS22-GEN2S90 màu kem 577.25.410
-25%

Chậu đá Hafele HS22-GEN2S90 màu kem 577.25.410

6,951,750₫ 9,269,000₫
-25%
Chậu đá Hafele HS22-GEN2S90 màu kem 577.25.410
Combo Chậu đá vòi bếp Hafele ESSENCE 5 577.25.429 Combo Chậu đá vòi bếp Hafele ESSENCE 5 577.25.429
-25%

Combo Chậu đá vòi bếp Hafele ESSENCE 5 577.25.429

6,959,999₫ 9,279,999₫
-25%
Chậu đá Hafele HS19-GEN1S60 màu đen 570.35.330 Chậu đá Hafele HS19-GEN1S60 màu đen 570.35.330
-25%

Chậu đá Hafele HS19-GEN1S60 màu đen 570.35.330

7,128,000₫ 9,504,000₫
-25%
Chậu đá Hafele HS19-GEN1S60 màu đen 570.35.330
Chậu đá Hafele HS19-GEN1S60 màu kem 570.35.430 Chậu đá Hafele HS19-GEN1S60 màu kem 570.35.430
-25%

Chậu đá Hafele HS19-GEN1S60 màu kem 570.35.430

7,128,000₫ 9,504,000₫
-25%
Chậu đá Hafele HS19-GEN1S60 màu kem 570.35.430
Chậu đá Hafele HS19-GEN1S60 màu xám 570.35.530 Chậu đá Hafele HS19-GEN1S60 màu xám 570.35.530
-25%

Chậu đá Hafele HS19-GEN1S60 màu xám 570.35.530

7,128,000₫ 9,504,000₫
-25%
Chậu đá Hafele HS19-GEN1S60 màu xám 570.35.530
Chậu đá Hafele 1000mm HS19-GED1R60 màu xám 570.36.550 Chậu đá Hafele 1000mm HS19-GED1R60 màu xám 570.36.550
-25%

Chậu đá Hafele 1000mm HS19-GED1R60 màu xám 570.36.550

7,492,500₫ 9,990,000₫
-25%
Chậu đá Hafele 1000mm HS19-GED1R60 màu kem 570.36.450 Chậu đá Hafele 1000mm HS19-GED1R60 màu kem 570.36.450
-25%

Chậu đá Hafele 1000mm HS19-GED1R60 màu kem 570.36.450

7,492,500₫ 9,990,000₫
-25%
Chậu đá Hafele 1000mm HS-GSD10050 570.32.830 Chậu đá Hafele 1000mm HS-GSD10050 570.32.830
-25%

Chậu đá Hafele 1000mm HS-GSD10050 570.32.830

7,998,750₫ 10,665,000₫
-25%
Chậu đá Hafele 1000mm HS-GSD10050 570.32.830
Chậu đá Hafele 1000mm HS-GSD10050 570.32.330 Chậu đá Hafele 1000mm HS-GSD10050 570.32.330
-25%

Chậu đá Hafele 1000mm HS-GSD10050 570.32.330

7,998,750₫ 10,665,000₫
-25%
Chậu đá Hafele 1000mm HS-GSD10050 570.32.330
Chậu đá Hafele 1000mm HS-GSD10050 570.32.530 Chậu đá Hafele 1000mm HS-GSD10050 570.32.530
-25%

Chậu đá Hafele 1000mm HS-GSD10050 570.32.530

7,998,750₫ 10,665,000₫
-25%
Chậu đá Hafele 1000mm HS-GSD10050 570.32.530
Chậu đá Hafele 860mm HS19-GEN2S90 570.36.500 màu xám Chậu đá Hafele 860mm HS19-GEN2S90 570.36.500 màu xám
-25%

Chậu đá Hafele 860mm HS19-GEN2S90 570.36.500 màu xám

8,895,750₫ 11,861,000₫
-25%
Chậu đá Hafele 860mm HS19-GEN2S90 570.36.500 màu xám
Chậu đá Hafele 860mm HS19-GEN2S90 570.36.400 màu kem Chậu đá Hafele 860mm HS19-GEN2S90 570.36.400 màu kem
-25%

Chậu đá Hafele 860mm HS19-GEN2S90 570.36.400 màu kem

8,895,750₫ 11,861,000₫
-25%
Chậu đá Hafele 860mm HS19-GEN2S90 570.36.300 màu đen Chậu đá Hafele 860mm HS19-GEN2S90 570.36.300 màu đen
-25%

Chậu đá Hafele 860mm HS19-GEN2S90 570.36.300 màu đen

8,895,750₫ 11,861,000₫
-25%
Chậu đá Hafele 750mm HS20-GEN1S80 570.30.800 Chậu đá Hafele 750mm HS20-GEN1S80 570.30.800
-25%

Chậu đá Hafele 750mm HS20-GEN1S80 570.30.800

9,028,500₫ 12,038,000₫
-25%
Chậu đá Hafele 750mm HS20-GEN1S80 màu đen 570.30.300 Chậu đá Hafele 750mm HS20-GEN1S80 màu đen 570.30.300
-25%

Chậu đá Hafele 750mm HS20-GEN1S80 màu đen 570.30.300

9,028,500₫ 12,038,000₫
-25%
Chậu đá Hafele 750mm HS20-GEN1S80 570.30.500 Chậu đá Hafele 750mm HS20-GEN1S80 570.30.500
-25%

Chậu đá Hafele 750mm HS20-GEN1S80 570.30.500

9,028,500₫ 12,038,000₫
-25%
Chậu đá Hafele 750mm HS20-GEN1S80 570.30.500
Chậu đá Hafele 860mm HS19-GEN2R90 570.35.380 màu đen Chậu đá Hafele 860mm HS19-GEN2R90 570.35.380 màu đen
-25%

Chậu đá Hafele 860mm HS19-GEN2R90 570.35.380 màu đen

9,153,000₫ 12,204,000₫
-25%
Chậu đá Hafele 860mm HS19-GEN2R90 570.35.380 màu đen
Chậu đá Hafele 860mm HS19-GEN2R90 570.35.480 màu kem Chậu đá Hafele 860mm HS19-GEN2R90 570.35.480 màu kem
-25%

Chậu đá Hafele 860mm HS19-GEN2R90 570.35.480 màu kem

9,153,000₫ 12,204,000₫
-25%
Chậu đá Hafele 860mm HS19-GEN2R90 570.35.480 màu kem
Chậu đá Hafele 860mm HS19-GEN2R90 570.35.580 màu xám Chậu đá Hafele 860mm HS19-GEN2R90 570.35.580 màu xám
-25%

Chậu đá Hafele 860mm HS19-GEN2R90 570.35.580 màu xám

9,153,000₫ 12,204,000₫
-25%
Chậu đá Hafele 860mm HS19-GEN2R90 570.35.580 màu xám
Chậu đá Hafele 1160mm HS18-GED2R80 570.35.460 màu kem Chậu đá Hafele 1160mm HS18-GED2R80 570.35.460 màu kem
-25%

Chậu đá Hafele 1160mm HS18-GED2R80 570.35.460 màu kem

9,174,750₫ 12,233,000₫
-25%
Chậu đá Hafele 1160mm HS18-GED2R80 570.35.560 màu xám Chậu đá Hafele 1160mm HS18-GED2R80 570.35.560 màu xám
-25%

Chậu đá Hafele 1160mm HS18-GED2R80 570.35.560 màu xám

9,332,250₫ 12,443,000₫
-25%
Chậu đá Hafele 1160mm HS18-GED2R80 570.35.360 màu đen Chậu đá Hafele 1160mm HS18-GED2R80 570.35.360 màu đen
-25%

Chậu đá Hafele 1160mm HS18-GED2R80 570.35.360 màu đen

9,337,500₫ 12,450,000₫
-25%
Combo Chậu đá vòi bếp Hafele ESSENCE 1 567.20.539 Combo Chậu đá vòi bếp Hafele ESSENCE 1 567.20.539
-25%

Combo Chậu đá vòi bếp Hafele ESSENCE 1 567.20.539

9,345,000₫ 12,460,000₫
-25%
Combo Chậu đá vòi bếp Hafele ESSENCE 2 567.20.549 Combo Chậu đá vòi bếp Hafele ESSENCE 2 567.20.549
-25%

Combo Chậu đá vòi bếp Hafele ESSENCE 2 567.20.549

9,517,500₫ 12,690,000₫
-25%
Chậu đá Hafele 1160mm HS19-GED2S80 màu xám 570.35.570 Chậu đá Hafele 1160mm HS19-GED2S80 màu xám 570.35.570
-25%

Chậu đá Hafele 1160mm HS19-GED2S80 màu xám 570.35.570

9,863,251₫ 13,151,001₫
-25%
Chậu đá Hafele 1160mm HS19-GED2S80 màu xám 570.35.570
Chậu đá Hafele 1160mm HS19-GED2S80 màu đen 570.35.370 Chậu đá Hafele 1160mm HS19-GED2S80 màu đen 570.35.370
-25%

Chậu đá Hafele 1160mm HS19-GED2S80 màu đen 570.35.370

9,863,251₫ 13,151,001₫
-25%
Chậu đá Hafele 1160mm HS19-GED2S80 màu đen 570.35.370
Chậu đá Hafele 1160mm HS19-GED2S80 màu kem 570.35.470 Chậu đá Hafele 1160mm HS19-GED2S80 màu kem 570.35.470
-25%

Chậu đá Hafele 1160mm HS19-GED2S80 màu kem 570.35.470

9,863,251₫ 13,151,001₫
-25%
Chậu đá Hafele 1160mm HS19-GED2S80 màu kem 570.35.470
Combo Chậu đá vòi bếp Hafele ESSENCE 4 577.25.519 Combo Chậu đá vòi bếp Hafele ESSENCE 4 577.25.519
-25%

Combo Chậu đá vòi bếp Hafele ESSENCE 4 577.25.519

9,907,500₫ 13,210,000₫
-25%
Combo Chậu đá vòi bếp Hafele ESSENCE 3 577.25.319 Combo Chậu đá vòi bếp Hafele ESSENCE 3 577.25.319
-25%

Combo Chậu đá vòi bếp Hafele ESSENCE 3 577.25.319

9,907,500₫ 13,210,000₫
-25%
Chậu đá Blanco màu vàng nhạt 567.68.649 Chậu đá Blanco màu vàng nhạt 567.68.649
-25%

Chậu đá Blanco màu vàng nhạt 567.68.649

10,416,750₫ 13,889,000₫
-25%
Chậu đá Blanco màu đen 567.68.349 Chậu đá Blanco màu đen 567.68.349
-25%

Chậu đá Blanco màu đen 567.68.349

10,416,750₫ 13,889,000₫
-25%
Chậu đá Blanco màu xám 567.68.949 Chậu đá Blanco màu xám 567.68.949
-25%

Chậu đá Blanco màu xám 567.68.949

10,416,750₫ 13,889,000₫
-25%
Chậu đá Blanco màu xám 567.68.949
Chậu đá Blanco màu vàng nhạt 565.76.659 Chậu đá Blanco màu vàng nhạt 565.76.659
-25%

Chậu đá Blanco màu vàng nhạt 565.76.659

10,898,250₫ 14,531,000₫
-25%
Chậu đá Blanco màu đen 565.76.359 Chậu đá Blanco màu đen 565.76.359
-25%

Chậu đá Blanco màu đen 565.76.359

11,661,000₫ 15,548,000₫
-25%
Chậu đá Blanco màu xám 565.76.959 Chậu đá Blanco màu xám 565.76.959
-25%

Chậu đá Blanco màu xám 565.76.959

11,661,000₫ 15,548,000₫
-25%
Chậu đá Hafele 750mm HS20-GEN2S80 570.30.510 Chậu đá Hafele 750mm HS20-GEN2S80 570.30.510
-25%

Chậu đá Hafele 750mm HS20-GEN2S80 570.30.510

11,671,500₫ 15,562,000₫
-25%
Chậu đá Hafele 750mm HS20-GEN2S80 570.30.810 Chậu đá Hafele 750mm HS20-GEN2S80 570.30.810
-25%

Chậu đá Hafele 750mm HS20-GEN2S80 570.30.810

11,671,500₫ 15,562,000₫
-25%
Chậu đá Hafele 750mm HS20-GEN2S80 570.30.310 Chậu đá Hafele 750mm HS20-GEN2S80 570.30.310
-25%

Chậu đá Hafele 750mm HS20-GEN2S80 570.30.310

11,671,500₫ 15,562,000₫
-25%
Chậu đá Hafele 1160mm HS20-GKD2S80 570.33.330 Chậu đá Hafele 1160mm HS20-GKD2S80 570.33.330
-25%

Chậu đá Hafele 1160mm HS20-GKD2S80 570.33.330

15,765,750₫ 21,021,000₫
-25%
Chậu đá Hafele 1160mm HS20-GKD2S80 570.33.430 Chậu đá Hafele 1160mm HS20-GKD2S80 570.33.430
-25%

Chậu đá Hafele 1160mm HS20-GKD2S80 570.33.430

16,464,000₫ 21,952,000₫
-25%
bo-loc-chau-rua-voi-rua
####

Sản phẩm đã xem