Khuyến mãi Khuyến mãi

Công tắc cảm biến

Công tắc cảm biến 833.89.127
-25%

Công tắc cảm biến 833.89.127

225,000₫ 300,000₫
-25%
Công tắc cảm biến chạm Hafele 833.89.058
-25%

Công tắc cảm biến chạm Hafele 833.89.058

241,500₫ 322,000₫
-25%
Công tắc cảm biến chuyển động Hafele 833.89.129
-25%

Công tắc cảm biến chuyển động Hafele 833.89.129

251,250₫ 335,000₫
-25%
Công tắc cảm biến cửa Häfele 833.89.128
-25%

Công tắc cảm biến cửa Häfele 833.89.128

225,750₫ 301,000₫
-25%
Công tắc cảm biến cửa lắp nổi không chạm 833.89.137
-25%

Công tắc cảm biến cửa lắp nổi không chạm 833.89.137

233,250₫ 311,000₫
-25%
Công tắc cảm biến không chạm Hafele 833.89.126 Ma SP: 833.89.126
-25%

Công tắc cảm biến không chạm Hafele 833.89.126 Ma SP: 833.89.126

233,250₫ 311,000₫
-25%
Công tắc cảm biến tắt/mở chạm 833.89.134
-25%

Công tắc cảm biến tắt/mở chạm 833.89.134

241,500₫ 322,000₫
-25%
Công tắc cảm biến tắt/mở Không chạm 833.89.135
-25%

Công tắc cảm biến tắt/mở Không chạm 833.89.135

233,250₫ 311,000₫
-25%
Công tắc cảm biến tắt/mở lắp nổi không chạm 833.89.136
-25%

Công tắc cảm biến tắt/mở lắp nổi không chạm 833.89.136

233,250₫ 311,000₫
-25%
Công tắc cảm ứng điện dung Hafele 833.89.133
-25%

Công tắc cảm ứng điện dung Hafele 833.89.133

510,000₫ 680,000₫
-25%
Dây nguồn cho công tắc Modular 1 mét Hafele 833.89.141
-25%

Dây nguồn cho công tắc Modular 1 mét Hafele 833.89.141

72,750₫ 97,000₫
-25%
Dây nguồn cho công tắc Modular 2 mét Hafele 833.89.142
-25%

Dây nguồn cho công tắc Modular 2 mét Hafele 833.89.142

81,000₫ 108,000₫
-25%
Đế cho công tắc màu bạc Hafele 833.89.092
-25%

Đế cho công tắc màu bạc Hafele 833.89.092

20,250₫ 27,000₫
-25%

Sản phẩm đã xem