Khuyến mãi Khuyến mãi

Len chân tủ bếp Hafele

Bao nối cho len chân Hafele 637.47.320
-25%

Bao nối cho len chân Hafele 637.47.320

3,465₫ 4,620₫
-25%
Len chân bằng nhôm 100x4000 mm màu đen 713.29.311
-25%

Len chân bằng nhôm 100x4000 mm màu đen 713.29.311

1,230,075₫ 1,640,100₫
-25%
Len chân bằng nhôm 100x4000 mm màu nhôm 713.29.941
-25%

Len chân bằng nhôm 100x4000 mm màu nhôm 713.29.941

1,264,725₫ 1,686,300₫
-25%
Len chân bằng nhôm 100x4000 mm màu trắng 713.29.711
-25%

Len chân bằng nhôm 100x4000 mm màu trắng 713.29.711

1,230,075₫ 1,640,100₫
-25%
Nối góc len chân 100x4000 mm màu đen Hafele 713.29.391
-25%

Nối góc len chân 100x4000 mm màu đen Hafele 713.29.391

27,750₫ 37,000₫
-25%
Nối góc len chân 100x4000 mm màu nhôm Hafele 713.29.994
-25%

Nối góc len chân 100x4000 mm màu nhôm Hafele 713.29.994

31,319₫ 41,759₫
-25%
Nối góc len chân 100x4000 mm màu trắng Hafele 713.29.791
-25%

Nối góc len chân 100x4000 mm màu trắng Hafele 713.29.791

27,750₫ 37,000₫
-25%

Sản phẩm đã xem