Khuyến mãi Khuyến mãi

Máy rửa chén Hafele Giảm sốc 50%

Máy rửa chén Häfele để bàn HDW-T50A 538.21.190 Máy rửa chén Häfele để bàn HDW-T50A 538.21.190
-25%

Máy rửa chén Häfele để bàn HDW-T50A 538.21.190

8,241,751₫ 10,989,001₫
-25%
Máy rửa chén Häfele để bàn HDW-T50A 538.21.190
Máy rửa chén để bàn Hafele HDW-T50B 539.20.600 Máy rửa chén để bàn Hafele HDW-T50B 539.20.600
-25%

Máy rửa chén để bàn Hafele HDW-T50B 539.20.600

9,891,750₫ 13,189,000₫
-25%
Máy rửa chén để bàn Hafele HDW-T50B 539.20.600
Máy rửa chén bán âm Hafele HDW-SI60AB 538.21.320 Series 600 Máy rửa chén bán âm Hafele HDW-SI60AB 538.21.320 Series 600
-25%

Máy rửa chén bán âm Hafele HDW-SI60AB 538.21.320 Series 600

16,450,500₫ 21,934,000₫
-25%
Máy rửa chén bán âm Hafele HDW-SI60AB 538.21.320 Series 600
Máy rửa chén âm toàn phần Hafele HDW-FI60AB 538.21.330 Series 600 Máy rửa chén âm toàn phần Hafele HDW-FI60AB 538.21.330 Series 600
-25%

Máy rửa chén âm toàn phần Hafele HDW-FI60AB 538.21.330 Series 600

17,316,750₫ 23,089,000₫
-25%
Máy rửa chén âm toàn phần Hafele HDW-FI60AB 538.21.330 Series 600
Máy rửa chén âm bán phần Häfele HDW-HI60C 533.23.120 Máy rửa chén âm bán phần Häfele HDW-HI60C 533.23.120
-25%

Máy rửa chén âm bán phần Häfele HDW-HI60C 533.23.120

18,141,750₫ 24,189,000₫
-25%
Máy rửa chén âm bán phần Häfele HDW-HI60C 533.23.120
Máy rửa chén độc lập Häfele HDW-F60C 533.23.200 Máy rửa chén độc lập Häfele HDW-F60C 533.23.200
-25%

Máy rửa chén độc lập Häfele HDW-F60C 533.23.200

19,828,500₫ 26,438,000₫
-25%
Máy rửa chén độc lập Häfele HDW-F60C 533.23.200
Máy rửa chén âm bán phần Häfele HDW-HI60B 533.23.210 Máy rửa chén âm bán phần Häfele HDW-HI60B 533.23.210
-25%

Máy rửa chén âm bán phần Häfele HDW-HI60B 533.23.210

19,828,500₫ 26,438,000₫
-25%
Máy rửa chén âm bán phần Häfele HDW-HI60B 533.23.210
Máy rửa chén âm toàn phần Häfele HDW-FI60D 533.23.320 Máy rửa chén âm toàn phần Häfele HDW-FI60D 533.23.320
-25%

Máy rửa chén âm toàn phần Häfele HDW-FI60D 533.23.320

19,828,500₫ 26,438,000₫
-25%
Máy rửa chén âm toàn phần Häfele HDW-FI60D 533.23.320

hafele khuyến mãi

Sản phẩm đã xem