Khuyến mãi Khuyến mãi

Phụ kiện nhôm kính

Bản lề kính-kính 135 độ BAUMA 981.77.949
-25%

Bản lề kính-kính 135 độ BAUMA 981.77.949

371,250₫ 495,000₫
-25%
Bản lề kính-kính 180 độ BAUMA 981.77.947
-25%

Bản lề kính-kính 180 độ BAUMA 981.77.947

371,250₫ 495,000₫
-25%
Bản lề kính-kính 90 độ BAUMA 981.77.951
-25%

Bản lề kính-kính 90 độ BAUMA 981.77.951

396,000₫ 528,000₫
-25%
Bản lề kính-kính 90 độ Hafele 981.77.909
-25%

Bản lề kính-kính 90 độ Hafele 981.77.909

939,675₫ 1,252,900₫
-25%
Bản lề kính-tường 90 độ BAUMA 981.77.945
-25%

Bản lề kính-tường 90 độ BAUMA 981.77.945

280,500₫ 374,000₫
-25%
Bản lề Kính-Tường 90 độ BAUMA 981.77.953
-25%

Bản lề Kính-Tường 90 độ BAUMA 981.77.953

280,500₫ 374,000₫
-25%
Bản lề sàn Hafele 105kg 932.84.045
-25%

Bản lề sàn Hafele 105kg 932.84.045

4,746,225₫ 6,328,300₫
-25%
Bản lề sàn Hafele 150kg 932.84.046
-25%

Bản lề sàn Hafele 150kg 932.84.046

4,285,050₫ 5,713,400₫
-25%

Bản lề sàn Hafele 75kg 932.84.044

Liên hệ
Bản lề Kính - Kính 135° màu đen Hafele 981.77.905
-25%

Bản lề Kính - Kính 135° màu đen Hafele 981.77.905

1,300,200₫ 1,733,600₫
-25%
Bản lề Kính - Kính 180 độ màu đen Hafele 981.77.903
-25%

Bản lề Kính - Kính 180 độ màu đen Hafele 981.77.903

1,300,200₫ 1,733,600₫
-25%
Bản lề Kính - Kính 90° màu đen Hafele 981.77.907
-25%

Bản lề Kính - Kính 90° màu đen Hafele 981.77.907

1,300,200₫ 1,733,600₫
-25%
Bản lề Tường - Kính 90 độ màu đen Hafele 981.77.901
-25%

Bản lề Tường - Kính 90 độ màu đen Hafele 981.77.901

870,375₫ 1,160,500₫
-25%
Kẹp kính - kính 135 độ màu đen Hafele 981.77.915
-25%

Kẹp kính - kính 135 độ màu đen Hafele 981.77.915

483,750₫ 645,000₫
-25%
Kẹp kính-kính 135 độ BAUMA 981.77.959
-25%

Kẹp kính-kính 135 độ BAUMA 981.77.959

140,250₫ 187,000₫
-25%

Kẹp kính-kính 180 độ BAUMA 981.77.957

Liên hệ
Kẹp kính-kính 90 độ BAUMA 981.77.961
-25%

Kẹp kính-kính 90 độ BAUMA 981.77.961

140,250₫ 187,000₫
-25%
Kẹp kính-tường 90 độ BAUMA 981.77.955
-25%

Kẹp kính-tường 90 độ BAUMA 981.77.955

115,500₫ 154,000₫
-25%
Kẹp kính-tường 90 độ BAUMA 981.77.963
-25%

Kẹp kính-tường 90 độ BAUMA 981.77.963

99,000₫ 132,000₫
-25%
Kẹp Kính - Kính 180 độ màu đen Hafele 981.77.913
-25%

Kẹp Kính - Kính 180 độ màu đen Hafele 981.77.913

493,350₫ 657,800₫
-25%
Kẹp Kính - Kính 90 độ màu đen Hafele 981.77.917
-25%

Kẹp Kính - Kính 90 độ màu đen Hafele 981.77.917

483,750₫ 645,000₫
-25%
Kẹp Tường - Kính 90 độ màu đen Hafele 981.77.919
-25%

Kẹp Tường - Kính 90 độ màu đen Hafele 981.77.919

340,725₫ 454,300₫
-25%
Kẹp Tường - Kính có bas màu đen Hafele 981.77.911
-25%

Kẹp Tường - Kính có bas màu đen Hafele 981.77.911

389,400₫ 519,200₫
-25%
Nắp che bản lề sàn màu đen mờ Hafele 932.84.047
-25%

Nắp che bản lề sàn màu đen mờ Hafele 932.84.047

1,310,250₫ 1,747,000₫
-25%
Tay nắm cho cửa kính Hafele 981.71.123
-25%

Tay nắm cho cửa kính Hafele 981.71.123

269,250₫ 359,000₫
-25%
Tay nắm cho cửa kính Hafele 981.71.133
-25%

Tay nắm cho cửa kính Hafele 981.71.133

255,750₫ 341,000₫
-25%
Tay nắm cho cửa kính Hafele 981.71.143
-25%

Tay nắm cho cửa kính Hafele 981.71.143

255,750₫ 341,000₫
-25%
Tay nắm cho cửa kính Hafele 981.71.153
-25%

Tay nắm cho cửa kính Hafele 981.71.153

255,750₫ 341,000₫
-25%
Tay nắm cho cửa kính Hafele 981.71.163
-25%

Tay nắm cho cửa kính Hafele 981.71.163

255,750₫ 341,000₫
-25%
Tay nắm cho cửa kính Hafele 981.71.173
-25%

Tay nắm cho cửa kính Hafele 981.71.173

255,750₫ 341,000₫
-25%
Tay nắm kéo CC800mm Hafele 903.08.670
-25%

Tay nắm kéo CC800mm Hafele 903.08.670

1,707,750₫ 2,277,000₫
-25%
Tay nắm kéo chữ H L1200mm Inox 316 Hafele 903.01.846
-25%

Tay nắm kéo chữ H L1200mm Inox 316 Hafele 903.01.846

2,379,000₫ 3,172,000₫
-25%
Tay nắm kéo chữ H L600mm Inox 316 Hafele 903.01.843
-25%

Tay nắm kéo chữ H L600mm Inox 316 Hafele 903.01.843

2,342,175₫ 3,122,900₫
-25%
Tay nắm kéo chữ H Ø30 x CC1000mm Hafele 903.08.506
-25%

Tay nắm kéo chữ H Ø30 x CC1000mm Hafele 903.08.506

3,509,250₫ 4,679,000₫
-25%
Tay nắm kéo chữ H Ø30 x CC400mm Hafele 903.08.500
-25%

Tay nắm kéo chữ H Ø30 x CC400mm Hafele 903.08.500

2,299,275₫ 3,065,700₫
-25%
Tay nắm kéo chữ H Ø30 x CC600mm Hafele 903.08.502
-25%

Tay nắm kéo chữ H Ø30 x CC600mm Hafele 903.08.502

2,415,600₫ 3,220,800₫
-25%
Tay nắm kéo dạng vuông Hafele 465mm 903.00.102 Tay nắm kéo dạng vuông Hafele 465mm 903.00.102
-25%

Tay nắm kéo dạng vuông Hafele 465mm 903.00.102

1,414,875₫ 1,886,500₫
-25%
Tay nắm kéo đẩy chữ H 1200mm Hafele 903.01.806
-25%

Tay nắm kéo đẩy chữ H 1200mm Hafele 903.01.806

1,980,000₫ 2,640,000₫
-25%
Tay nắm kéo đẩy chữ H 1600mm Hafele 903.01.808
-25%

Tay nắm kéo đẩy chữ H 1600mm Hafele 903.01.808

2,268,750₫ 3,025,000₫
-25%
Tay nắm kéo đẩy chữ H 2000mm Hafele 903.01.810
-25%

Tay nắm kéo đẩy chữ H 2000mm Hafele 903.01.810

2,598,750₫ 3,465,000₫
-25%
Tay nắm kéo đẩy chữ H 400mm Hafele 903.01.801
-25%

Tay nắm kéo đẩy chữ H 400mm Hafele 903.01.801

1,347,225₫ 1,796,300₫
-25%
Tay nắm kéo đẩy chữ H 600mm Hafele 903.01.803
-25%

Tay nắm kéo đẩy chữ H 600mm Hafele 903.01.803

1,410,008₫ 1,880,010₫
-25%
Tay nắm kéo đẩy chữ H 800mm Hafele 903.01.804
-25%

Tay nắm kéo đẩy chữ H 800mm Hafele 903.01.804

1,627,478₫ 2,169,970₫
-25%
Tay nắm kéo đẩy Hafele 1100mm 903.08.507
-25%

Tay nắm kéo đẩy Hafele 1100mm 903.08.507

2,456,025₫ 3,274,700₫
-25%
Tay nắm kéo đẩy Hafele 475mm 903.08.501
-25%

Tay nắm kéo đẩy Hafele 475mm 903.08.501

1,562,550₫ 2,083,400₫
-25%

Tay nắm kéo phòng tắm kính 200x450mm Hafele 903.12.321

Liên hệ
Tay nắm kéo phòng tắm kính 300x500mm Hafele 903.12.323
-25%

Tay nắm kéo phòng tắm kính 300x500mm Hafele 903.12.323

1,516,350₫ 2,021,800₫
-25%
Tay nắm kéo phòng tắm kính 450mm Hafele 903.12.371
-25%

Tay nắm kéo phòng tắm kính 450mm Hafele 903.12.371

668,250₫ 891,000₫
-25%
Tay nắm kéo phòng tắm kính 450x550mm Hafele 903.12.325
-25%

Tay nắm kéo phòng tắm kính 450x550mm Hafele 903.12.325

1,410,750₫ 1,881,000₫
-25%
Tay nắm kéo phòng tắm kính 500mm Hafele 903.12.373
-25%

Tay nắm kéo phòng tắm kính 500mm Hafele 903.12.373

697,950₫ 930,600₫
-25%
Tay nắm kéo phòng tắm kính 550mm Hafele 903.12.375
-25%

Tay nắm kéo phòng tắm kính 550mm Hafele 903.12.375

627,000₫ 836,000₫
-25%
Tay nắm phòng tắm kính màu đen cho kính dày 6-12 mm Hafele 903.04.153
-25%

Tay nắm phòng tắm kính màu đen cho kính dày 6-12 mm Hafele 903.04.153

858,000₫ 1,144,000₫
-25%

1. Thương Hiệu Hafele

Hafele là thương hiệu chuyên về phụ kiện - thiết bị nội thất hàng đầu Châu Âu và thế giới, được thành lập tại Đức (Germany) vào năm 1923. Đến với thị trường Việt Nam năm 1998, Hafele đã trở thành thương hiệu bếp được ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất. 

Hafele nổi tiếng các dòng sản phẩm như: phụ kiện bếp, phụ kiện nhôm kính, phụ kiện đồ gỗ, phụ kiện chiếu sáng, thiết bị vệ sinh, bếp từ, bếp điện, máy hút mùi, etc. Các sản phẩm đến từ thương hiệu Hafele thường có thiết kế tinh tế, sang trọng kết hợp nhỏ gọn, tiện lợi khi dùng, đặc biệt có giá cả hợp lý. Phát triển bằng công nghệ của Đức và theo tiêu chuẩn chất lượng Đức, các giải pháp của Hafele mang tính năng vượt trội để đảm bảo sự tinh tế, hiện đại và tiện lợi.

Không chỉ đạt tiêu chuẩn chất lượng uy tín của Đức, sản phẩm cao cấp của Hafele còn được phát triển với triết lý “dễ dàng” , " hiện đại " và “công năng” để mang đến những giải pháp đáng tin cậy cho người tiêu dùng.

Sản phẩm đã xem