Khuyến mãi Khuyến mãi

Phụ kiện phòng tắm

Ly đựng dụng cụ 495.80.241
-25%

Ly đựng dụng cụ 495.80.241

150,000₫ 200,000₫
-25%
Phễu thoát nước sàn Hafele 495.60.801
-25%

Phễu thoát nước sàn Hafele 495.60.801

225,000₫ 300,000₫
-25%
Phễu thoát nước sàn Hafele 495.60.803
-25%

Phễu thoát nước sàn Hafele 495.60.803

236,250₫ 315,000₫
-25%
Móc treo khăn 580.41.400
-25%

Móc treo khăn 580.41.400

260,250₫ 347,000₫
-25%
Móc treo khăn 580.41.500
-25%

Móc treo khăn 580.41.500

260,250₫ 347,000₫
-25%
Kệ đựng ly kính trắng 495.80.239
-25%

Kệ đựng ly kính trắng 495.80.239

330,000₫ 440,000₫
-25%
Kệ kính đen 150 495.80.244
-25%

Kệ kính đen 150 495.80.244

340,500₫ 454,000₫
-25%
Kệ đựng ly kính đen 495.80.242
-25%

Kệ đựng ly kính đen 495.80.242

340,500₫ 454,000₫
-25%
Kệ kính trắng 150 495.80.237
-25%

Kệ kính trắng 150 495.80.237

340,500₫ 454,000₫
-25%
Móc treo khăn mặt kiếng trắng 495.80.232
-25%

Móc treo khăn mặt kiếng trắng 495.80.232

346,500₫ 462,000₫
-25%
Móc treo khăn mặt kiếng đen 495.80.234
-25%

Móc treo khăn mặt kiếng đen 495.80.234

346,500₫ 462,000₫
-25%
Giá treo giấy vệ sinh 580.41.440
-25%

Giá treo giấy vệ sinh 580.41.440

346,500₫ 462,000₫
-25%
Vòi xịt vệ sinh Airsense chrome 485.95.039
-25%

Vòi xịt vệ sinh Airsense chrome 485.95.039

367,501₫ 490,001₫
-25%
Vòi xịt vệ sinh Airsense đen 485.95.078
-25%

Vòi xịt vệ sinh Airsense đen 485.95.078

367,501₫ 490,001₫
-25%
Giá treo giấy vệ sinh 580.41.540
-25%

Giá treo giấy vệ sinh 580.41.540

412,500₫ 550,000₫
-25%
Ly đựng dụng cụ 580.41.470
-25%

Ly đựng dụng cụ 580.41.470

433,500₫ 578,000₫
-25%
Ly xịt xà phòng 495.80.240
-25%

Ly xịt xà phòng 495.80.240

435,000₫ 580,000₫
-25%
Vòi xịt vệ sinh có giá đỡ và dây sen 120 cm 485.95.032
-25%

Vòi xịt vệ sinh có giá đỡ và dây sen 120 cm 485.95.032

445,500₫ 594,000₫
-25%
Kệ kính đen 300 495.80.243
-25%

Kệ kính đen 300 495.80.243

456,750₫ 609,000₫
-25%
Kệ kính trắng 300 495.80.238
-25%

Kệ kính trắng 300 495.80.238

456,750₫ 609,000₫
-25%
Kệ vuông cho phòng tắm Häfele 495.80.013
-25%

Kệ vuông cho phòng tắm Häfele 495.80.013

457,500₫ 610,000₫
-25%
Vòi xịt vệ sinh có giá đỡ và dây sen 120cm Häfele 589.25.991
-25%

Vòi xịt vệ sinh có giá đỡ và dây sen 120cm Häfele 589.25.991

468,000₫ 624,000₫
-25%
Vòng treo khăn 580.41.410
-25%

Vòng treo khăn 580.41.410

495,000₫ 660,000₫
-25%
Thoát sàn 100mm Häfele 485.61.236
-25%

Thoát sàn 100mm Häfele 485.61.236

506,250₫ 675,000₫
-25%
Kệ kính 580.41.430
-25%

Kệ kính 580.41.430

510,750₫ 681,000₫
-25%
Móc đôi Kyoto  580.57.001
-25%

Móc đôi Kyoto 580.57.001

543,750₫ 725,000₫
-25%
Giá treo cọ vệ sinh 580.41.550
-25%

Giá treo cọ vệ sinh 580.41.550

577,500₫ 770,000₫
-25%
Vòng treo khăn 580.41.510
-25%

Vòng treo khăn 580.41.510

585,000₫ 780,000₫
-25%
Thanh treo khăn đơn 750mm Häfele 580.41.411
-25%

Thanh treo khăn đơn 750mm Häfele 580.41.411

606,750₫ 809,000₫
-25%
Giá treo cọ vệ sinh 580.41.450
-25%

Giá treo cọ vệ sinh 580.41.450

607,500₫ 810,000₫
-25%
Giá treo giấy vệ sinh có kệ Häfele 983.56.001
-25%

Giá treo giấy vệ sinh có kệ Häfele 983.56.001

615,000₫ 820,000₫
-25%
Giá treo giấy vệ sinh đôi có kệ Häfele 983.56.000
-25%

Giá treo giấy vệ sinh đôi có kệ Häfele 983.56.000

674,250₫ 899,000₫
-25%
Thanh treo khăn đơn 750 mm 580.41.511
-25%

Thanh treo khăn đơn 750 mm 580.41.511

693,000₫ 924,000₫
-25%
Vòng treo khăn Kyoto 580.57.012
-25%

Vòng treo khăn Kyoto 580.57.012

701,250₫ 935,000₫
-25%
Móc đôi Kyoto 580.57.301
-25%

Móc đôi Kyoto 580.57.301

709,500₫ 946,000₫
-25%
Móc đôi Kyoto 580.57.201
-25%

Móc đôi Kyoto 580.57.201

709,500₫ 946,000₫
-25%
Móc đôi Kyoto 580.57.101
-25%

Móc đôi Kyoto 580.57.101

709,500₫ 946,000₫
-25%
Giá treo giấy vệ sinh mặt kiếng đen 495.80.233
-25%

Giá treo giấy vệ sinh mặt kiếng đen 495.80.233

742,500₫ 990,000₫
-25%
Thanh treo khăn đôi 750mm Häfele 580.41.412
-25%

Thanh treo khăn đôi 750mm Häfele 580.41.412

780,000₫ 1,040,000₫
-25%
Giá treo giấy vệ sinh mặt kiếng trắng 495.80.231
-25%

Giá treo giấy vệ sinh mặt kiếng trắng 495.80.231

787,500₫ 1,050,000₫
-25%
Thanh treo khăn đơn Kyoto 600 580.57.011
-25%

Thanh treo khăn đơn Kyoto 600 580.57.011

788,250₫ 1,051,000₫
-25%
Kệ góc cho phòng WC Häfele 495.34.112
-25%

Kệ góc cho phòng WC Häfele 495.34.112

813,750₫ 1,085,000₫
-25%
Giá treo giấy vệ sinh Kyoto có kệ 580.57.040
-25%

Giá treo giấy vệ sinh Kyoto có kệ 580.57.040

858,750₫ 1,145,000₫
-25%
Vòng treo khăn Kyoto 580.57.312
-25%

Vòng treo khăn Kyoto 580.57.312

937,500₫ 1,250,000₫
-25%
Vòng treo khăn Kyoto 580.57.212
-25%

Vòng treo khăn Kyoto 580.57.212

937,500₫ 1,250,000₫
-25%
Vòng treo khăn Kyoto 580.57.112
-25%

Vòng treo khăn Kyoto 580.57.112

937,500₫ 1,250,000₫
-25%
Thanh treo khăn đơn Kyoto 600 580.57.311
-25%

Thanh treo khăn đơn Kyoto 600 580.57.311

1,023,750₫ 1,365,000₫
-25%
Thanh treo khăn đơn Kyoto 600 580.57.211
-25%

Thanh treo khăn đơn Kyoto 600 580.57.211

1,023,750₫ 1,365,000₫
-25%
Thanh treo khăn đơn Kyoto 600 580.57.111
-25%

Thanh treo khăn đơn Kyoto 600 580.57.111

1,023,750₫ 1,365,000₫
-25%
Giá treo cọ vệ sinh mặt kiếng trắng 495.80.230
-25%

Giá treo cọ vệ sinh mặt kiếng trắng 495.80.230

1,095,000₫ 1,460,000₫
-25%
Giá treo giấy vệ sinh Kyoto có kệ 580.57.340
-25%

Giá treo giấy vệ sinh Kyoto có kệ 580.57.340

1,102,500₫ 1,470,000₫
-25%
Giá treo giấy vệ sinh Kyoto có kệ Hafele 580.57.240
-25%

Giá treo giấy vệ sinh Kyoto có kệ Hafele 580.57.240

1,102,500₫ 1,470,000₫
-25%

Sản phẩm đã xem