Khuyến mãi Khuyến mãi

Tay nâng 1 cánh Hafele

Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp phải 493.05.350
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp phải 493.05.350

283,500₫ 378,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp phải 493.05.352
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp phải 493.05.352

275,400₫ 367,200₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp phải 493.05.354
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp phải 493.05.354

283,500₫ 378,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp phải 493.05.356
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp phải 493.05.356

283,500₫ 378,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp trái 493.05.351
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp trái 493.05.351

283,500₫ 378,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp trái 493.05.353
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp trái 493.05.353

275,400₫ 367,200₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp trái 493.05.355
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp trái 493.05.355

283,500₫ 378,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp trái 493.05.357
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp trái 493.05.357

283,500₫ 378,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 1.7 màu trắng A 493.05.820
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 1.7 màu trắng A 493.05.820

1,020,750₫ 1,361,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 1.7 màu trắng B 493.05.821
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 1.7 màu trắng B 493.05.821

1,071,750₫ 1,429,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 1.7 màu trắng C 493.05.822
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 1.7 màu trắng C 493.05.822

1,603,500₫ 2,138,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 1.7 màu xám A 493.05.830
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 1.7 màu xám A 493.05.830

1,020,750₫ 1,361,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 1.7 màu xám B 493.05.831
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 1.7 màu xám B 493.05.831

1,071,750₫ 1,429,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 1.7 màu xám C 493.05.832
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 1.7 màu xám C 493.05.832

1,603,500₫ 2,138,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 3.15 màu trắng D 493.05.850
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 3.15 màu trắng D 493.05.850

1,312,200₫ 1,749,600₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 3.15 màu trắng E 493.05.851
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 3.15 màu trắng E 493.05.851

1,360,800₫ 1,814,400₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 3.15 màu trắng F 493.05.852
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 3.15 màu trắng F 493.05.852

1,401,300₫ 1,868,400₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 3.15 màu trắng G 493.05.853
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 3.15 màu trắng G 493.05.853

1,522,800₫ 2,030,400₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 3.15 màu xám D 493.05.860
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 3.15 màu xám D 493.05.860

1,377,000₫ 1,836,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 3.15 màu xám F 493.05.862
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 3.15 màu xám F 493.05.862

1,401,300₫ 1,868,400₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 3.15 màu xám G 493.05.863
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 3.15 màu xám G 493.05.863

1,522,800₫ 2,030,400₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu đen 493.05.920
-25%

Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu đen 493.05.920

656,100₫ 874,800₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu đen 493.05.921
-25%

Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu đen 493.05.921

672,300₫ 896,400₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu đen 493.05.922
-25%

Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu đen 493.05.922

753,300₫ 1,004,400₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu đen 493.05.923
-25%

Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu đen 493.05.923

826,200₫ 1,101,600₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu đen 493.05.924
-25%

Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu đen 493.05.924

843,750₫ 1,125,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu trắng 493.05.910
-25%

Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu trắng 493.05.910

656,100₫ 874,800₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu trắng 493.05.911
-25%

Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu trắng 493.05.911

672,300₫ 896,400₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu trắng 493.05.912
-25%

Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu trắng 493.05.912

753,300₫ 1,004,400₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu trắng 493.05.913
-25%

Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu trắng 493.05.913

826,200₫ 1,101,600₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu trắng 493.05.914
-25%

Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu trắng 493.05.914

843,750₫ 1,125,000₫
-25%
Tay nâng điện 1 cánh nắp đậy màu trắng FREE SWING Hafele 372.29.714
-25%

Tay nâng điện 1 cánh nắp đậy màu trắng FREE SWING Hafele 372.29.714

14,599,500₫ 19,466,000₫
-25%
Tay nâng điện 1 cánh nắp đậy màu xám FREE SWING Hafele 372.29.715
-25%

Tay nâng điện 1 cánh nắp đậy màu xám FREE SWING Hafele 372.29.715

14,599,500₫ 19,466,000₫
-25%
Tay nâng điện nắp đậy màu trắng FREE FLAP 1.7 Hafele 372.29.700
-25%

Tay nâng điện nắp đậy màu trắng FREE FLAP 1.7 Hafele 372.29.700

17,859,750₫ 23,813,000₫
-25%
Tay nâng điện nắp đậy màu trắng FREE FLAP 3.15 Hafele 372.29.702
-25%

Tay nâng điện nắp đậy màu trắng FREE FLAP 3.15 Hafele 372.29.702

17,772,000₫ 23,696,000₫
-25%
Tay nâng điện nắp đậy màu trắng P FREE UP Hafele 372.29.707
-25%

Tay nâng điện nắp đậy màu trắng P FREE UP Hafele 372.29.707

14,642,250₫ 19,523,000₫
-25%
Tay nâng điện nắp đậy màu trắng Q FREE UP Hafele 372.29.708
-25%

Tay nâng điện nắp đậy màu trắng Q FREE UP Hafele 372.29.708

14,769,750₫ 19,693,000₫
-25%
Tay nâng điện nắp đậy màu trắng R FREE UP Hafele 372.29.709
-25%

Tay nâng điện nắp đậy màu trắng R FREE UP Hafele 372.29.709

14,730,000₫ 19,640,000₫
-25%
Tay nâng điện nắp đậy màu xám FREE FLAP 1.7 Hafele 372.29.701
-25%

Tay nâng điện nắp đậy màu xám FREE FLAP 1.7 Hafele 372.29.701

18,190,500₫ 24,254,000₫
-25%
Tay nâng điện nắp đậy màu xám FREE FLAP 3.15 Hafele 372.29.703
-25%

Tay nâng điện nắp đậy màu xám FREE FLAP 3.15 Hafele 372.29.703

17,768,250₫ 23,691,000₫
-25%
Tay nâng điện nắp đậy màu xám P FREE UP Hafele 372.29.711
-25%

Tay nâng điện nắp đậy màu xám P FREE UP Hafele 372.29.711

14,642,250₫ 19,523,000₫
-25%
Tay nâng điện nắp đậy màu xám Q FREE UP Hafele 372.29.712
-25%

Tay nâng điện nắp đậy màu xám Q FREE UP Hafele 372.29.712

14,769,750₫ 19,693,000₫
-25%
Tay nâng điện nắp đậy màu xám R FREE UP Hafele 372.29.713
-25%

Tay nâng điện nắp đậy màu xám R FREE UP Hafele 372.29.713

14,730,000₫ 19,640,000₫
-25%
Tay nâng Häfele 1 cánh 10kg màu trắng 493.05.762
-25%

Tay nâng Häfele 1 cánh 10kg màu trắng 493.05.762

3,491,250₫ 4,655,000₫
-25%
Tay nâng Häfele 1 cánh 10kg màu xám 493.05.772
-25%

Tay nâng Häfele 1 cánh 10kg màu xám 493.05.772

3,491,250₫ 4,655,000₫
-25%
Tay nâng Häfele 1 cánh 11kg màu trắng 493.05.763
-25%

Tay nâng Häfele 1 cánh 11kg màu trắng 493.05.763

3,274,500₫ 4,366,000₫
-25%
Tay nâng Häfele 1 cánh 11kg màu xám 493.05.773
-25%

Tay nâng Häfele 1 cánh 11kg màu xám 493.05.773

3,274,500₫ 4,366,000₫
-25%
Tay nâng Häfele 1 cánh 16kg màu trắng 493.05.764
-25%

Tay nâng Häfele 1 cánh 16kg màu trắng 493.05.764

3,538,500₫ 4,718,000₫
-25%
Tay nâng Häfele 1 cánh 16kg màu xám 493.05.774
-25%

Tay nâng Häfele 1 cánh 16kg màu xám 493.05.774

3,538,500₫ 4,718,000₫
-25%
Tay nâng Häfele 1 cánh 17kg màu trắng 493.05.765
-25%

Tay nâng Häfele 1 cánh 17kg màu trắng 493.05.765

3,321,750₫ 4,429,000₫
-25%
Tay nâng Häfele 1 cánh 17kg màu xám 493.05.775
-25%

Tay nâng Häfele 1 cánh 17kg màu xám 493.05.775

3,321,750₫ 4,429,000₫
-25%
Tay nâng Häfele 1 cánh 5,9kg màu trắng 493.05.760
-25%

Tay nâng Häfele 1 cánh 5,9kg màu trắng 493.05.760

3,442,500₫ 4,590,000₫
-25%

1. Thương Hiệu Hafele

Hafele là thương hiệu chuyên về phụ kiện - thiết bị nội thất hàng đầu Châu Âu và thế giới, được thành lập tại Đức (Germany) vào năm 1923. Đến với thị trường Việt Nam năm 1998, Hafele đã trở thành thương hiệu bếp được ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất. 

Hafele nổi tiếng các dòng sản phẩm như: phụ kiện bếp, phụ kiện nhôm kính, phụ kiện đồ gỗ, phụ kiện chiếu sáng, thiết bị vệ sinh, bếp từ, bếp điện, máy hút mùi, etc. Các sản phẩm đến từ thương hiệu Hafele thường có thiết kế tinh tế, sang trọng kết hợp nhỏ gọn, tiện lợi khi dùng, đặc biệt có giá cả hợp lý. Phát triển bằng công nghệ của Đức và theo tiêu chuẩn chất lượng Đức, các giải pháp của Hafele mang tính năng vượt trội để đảm bảo sự tinh tế, hiện đại và tiện lợi.

Không chỉ đạt tiêu chuẩn chất lượng uy tín của Đức, sản phẩm cao cấp của Hafele còn được phát triển với triết lý “dễ dàng” , " hiện đại " và “công năng” để mang đến những giải pháp đáng tin cậy cho người tiêu dùng.

Sản phẩm đã xem