Khuyến mãi Khuyến mãi

Bas đỡ kệ

Bas đỡ kệ bằng nhựa Häfele 283.63.715 Bas đỡ kệ bằng nhựa Häfele 283.63.715
-25%

Bas đỡ kệ bằng nhựa Häfele 283.63.715

525₫ 700₫
-25%
Bas đỡ kệ cho lỗ khoan Ø5 mm Hafele 282.24.720
-25%

Bas đỡ kệ cho lỗ khoan Ø5 mm Hafele 282.24.720

2,175₫ 2,900₫
-25%
Bas đỡ kệ, lắp ấn vào lỗ khoan Ø 5mm Hafele 282.43.905 Bas đỡ kệ, lắp ấn vào lỗ khoan Ø 5mm Hafele 282.43.905
-25%

Bas đỡ kệ, lắp ấn vào lỗ khoan Ø 5mm Hafele 282.43.905

270₫ 360₫
-25%
Bas liên kết, Chi tiết lọt lòng RV / U-T3, với kẹp Hafele 262.72.953 Bas liên kết, Chi tiết lọt lòng RV / U-T3, với kẹp Hafele 262.72.953
-25%

Bas liên kết, Chi tiết lọt lòng RV / U-T3, với kẹp Hafele 262.72.953

3,750₫ 5,000₫
-25%
Bas nối trên Hafele 262.72.701 Bas nối trên Hafele 262.72.701
-25%

Bas nối trên Hafele 262.72.701

15,000₫ 20,000₫
-25%
Chốt đỡ kệ âm gắn tường 100mm 283.33.931 Chốt đỡ kệ âm gắn tường 100mm 283.33.931
-25%

Chốt đỡ kệ âm gắn tường 100mm 283.33.931

39,000₫ 52,000₫
-25%
Chốt đỡ kệ âm gắn tường 110mm Hafele 283.33.930 Chốt đỡ kệ âm gắn tường 110mm Hafele 283.33.930
-25%

Chốt đỡ kệ âm gắn tường 110mm Hafele 283.33.930

34,500₫ 46,000₫
-25%
Chốt đỡ kệ kính, lắp nhấn vào lỗ khoan Ø5 mm Hafele 282.24.732 Chốt đỡ kệ kính, lắp nhấn vào lỗ khoan Ø5 mm Hafele 282.24.732
-25%

Chốt đỡ kệ kính, lắp nhấn vào lỗ khoan Ø5 mm Hafele 282.24.732

4,950₫ 6,600₫
-25%
Chốt đỡ lắp nhấn vào lỗ khoan Ø5 mm Hafele 283.63.117
-25%

Chốt đỡ lắp nhấn vào lỗ khoan Ø5 mm Hafele 283.63.117

750₫ 1,000₫
-25%

Sản phẩm đã xem