Khuyến mãi Khuyến mãi

Chậu rửa chén Inox

Chậu rửa chén Hafele 465mm HS19-SSN1R50 567.23.083
-25%

Chậu rửa chén Hafele 465mm HS19-SSN1R50 567.23.083

1,695,000₫ 2,260,000₫
-25%
Chậu rửa chén Hafele 440mm HS20-SSN1R50 567.24.000 Chậu rửa chén Hafele 440mm HS20-SSN1R50 567.24.000
-25%

Chậu rửa chén Hafele 440mm HS20-SSN1R50 567.24.000

1,912,500₫ 2,550,000₫
-25%
Chậu rửa chén Hafele 820mm HS19-SSD1R60 567.23.093 Chậu rửa chén Hafele 820mm HS19-SSD1R60 567.23.093
-25%

Chậu rửa chén Hafele 820mm HS19-SSD1R60 567.23.093

2,196,750₫ 2,929,000₫
-25%
Chậu rửa chén Blanco 610mm 570.27.199 Chậu rửa chén Blanco 610mm 570.27.199
-25%

Chậu rửa chén Blanco 610mm 570.27.199

3,586,500₫ 4,782,000₫
-25%
Chậu rửa chén Hafele 780mm HS19-SSN2R90 567.23.010 Chậu rửa chén Hafele 780mm HS19-SSN2R90 567.23.010
-25%

Chậu rửa chén Hafele 780mm HS19-SSN2R90 567.23.010

3,592,500₫ 4,790,000₫
-25%
Chậu Inox Hafele 440mm HS20-SSN1S50 567.20.227 Chậu Inox Hafele 440mm HS20-SSN1S50 567.20.227
-25%

Chậu Inox Hafele 440mm HS20-SSN1S50 567.20.227

3,615,000₫ 4,820,000₫
-25%
Chậu rửa chén Hafele 860mm HS20-SSN2R90M 567.20.493
-25%

Chậu rửa chén Hafele 860mm HS20-SSN2R90M 567.20.493

3,615,000₫ 4,820,000₫
-25%
Chậu rửa chén Hafele 1200mm HS20-SSD2R90 567.20.513
-25%

Chậu rửa chén Hafele 1200mm HS20-SSD2R90 567.20.513

3,810,000₫ 5,080,000₫
-25%
Chậu rửa chén Hafele 1200mm HS20-SSD2R90 567.20.513
Chậu rửa chén Hafele 1180mm HS19-SSD2R90 567.23.030 Chậu rửa chén Hafele 1180mm HS19-SSD2R90 567.23.030
-25%

Chậu rửa chén Hafele 1180mm HS19-SSD2R90 567.23.030

4,008,000₫ 5,344,000₫
-25%
Chậu rửa chén Hafele 860mm HS20-SSN1S60 567.20.266
-25%

Chậu rửa chén Hafele 860mm HS20-SSN1S60 567.20.266

4,110,000₫ 5,480,000₫
-25%
Chậu rửa chén Hafele 860mm HS20-SSN1S60 567.20.266
Chậu rửa chén Hafele 785mm HS20-SSN2R90S 567.20.506
-25%

Chậu rửa chén Hafele 785mm HS20-SSN2R90S 567.20.506

4,170,000₫ 5,560,000₫
-25%
Chậu rửa chén Hafele 785mm HS20-SSN2R90S 567.20.506
Chậu rửa chén Hafele 590mm HS19-SSN1S60 567.20.397 Chậu rửa chén Hafele 590mm HS19-SSN1S60 567.20.397
-25%

Chậu rửa chén Hafele 590mm HS19-SSN1S60 567.20.397

4,192,500₫ 5,590,000₫
-25%
Chậu rửa chén Hafele 750mm HS21-SSD1S60 567.94.010 Chậu rửa chén Hafele 750mm HS21-SSD1S60 567.94.010
-25%

Chậu rửa chén Hafele 750mm HS21-SSD1S60 567.94.010

4,717,500₫ 6,290,000₫
-25%
Chậu rửa chén Hafele 750mm HS21-SSD1S60 567.94.010
Chậu rửa chén Hafele 820mm HS21-SSN1S90 567.94.020 Chậu rửa chén Hafele 820mm HS21-SSN1S90 567.94.020
-25%

Chậu rửa chén Hafele 820mm HS21-SSN1S90 567.94.020

4,957,500₫ 6,610,000₫
-25%
Chậu rửa chén Hafele 820mm HS21-SSN1S90 567.94.020
Chậu rửa chén Hafele 770mm HS19-SSN2S90S 567.23.020 Chậu rửa chén Hafele 770mm HS19-SSN2S90S 567.23.020
-25%

Chậu rửa chén Hafele 770mm HS19-SSN2S90S 567.23.020

5,505,000₫ 7,340,000₫
-25%
Chậu rửa chén Hafele 770mm HS19-SSN2S90S 567.23.020
Chậu rửa chén Hafele 540mm HS21-SSN1S60 567.96.300 Chậu rửa chén Hafele 540mm HS21-SSN1S60 567.96.300
-25%

Chậu rửa chén Hafele 540mm HS21-SSN1S60 567.96.300

5,745,000₫ 7,660,000₫
-25%
Combo Chậu bếp Hafele 567.94.019 Combo Chậu bếp Hafele 567.94.019
-25%

Combo Chậu bếp Hafele 567.94.019

5,767,500₫ 7,690,000₫
-25%
Chậu rửa chén Blanco 860mm 570.27.219 Chậu rửa chén Blanco 860mm 570.27.219
-25%

Chậu rửa chén Blanco 860mm 570.27.219

5,902,500₫ 7,870,000₫
-25%
Chậu rửa chén Hafele 870mm HS19-SSN2S90M 567.23.050 Chậu rửa chén Hafele 870mm HS19-SSN2S90M 567.23.050
-25%

Chậu rửa chén Hafele 870mm HS19-SSN2S90M 567.23.050

5,992,500₫ 7,990,000₫
-25%
Combo Chậu bếp Hafele 567.94.029 Combo Chậu bếp Hafele 567.94.029
-25%

Combo Chậu bếp Hafele 567.94.029

6,070,000₫ 8,094,110₫
-25%
Combo Chậu bếp Hafele 567.94.029
Chậu rửa chén Hafele 870mm HS21-SSN2S90 567.94.030 Chậu rửa chén Hafele 870mm HS21-SSN2S90 567.94.030
-25%

Chậu rửa chén Hafele 870mm HS21-SSN2S90 567.94.030

6,135,000₫ 8,180,000₫
-25%
Chậu rửa chén Hafele 870mm HS21-SSN2S90 567.94.030
Chậu rửa chén Hafele 840mm HS21-SSD2S90M 567.94.040 Chậu rửa chén Hafele 840mm HS21-SSD2S90M 567.94.040
-25%

Chậu rửa chén Hafele 840mm HS21-SSD2S90M 567.94.040

6,135,000₫ 8,180,000₫
-25%
Chậu rửa chén Hafele 840mm HS21-SSD2S90M 567.94.040
Chậu rửa chén Hafele 860mm HS20-SSN2S90L 567.20.546 Chậu rửa chén Hafele 860mm HS20-SSN2S90L 567.20.546
-25%

Chậu rửa chén Hafele 860mm HS20-SSN2S90L 567.20.546

6,217,500₫ 8,290,000₫
-25%
Chậu rửa chén Hafele 860mm HS20-SSN2S90L 567.20.546
Chậu rửa chén Hafele HS21-SSD2S90L 567.94.050 Chậu rửa chén Hafele HS21-SSD2S90L 567.94.050
-25%

Chậu rửa chén Hafele HS21-SSD2S90L 567.94.050

6,607,500₫ 8,810,000₫
-25%
Chậu rửa chén Hafele HS21-SSD2S90L 567.94.050
Chậu inox Hafele 670x465x200mm 567.24.087
-25%

Chậu inox Hafele 670x465x200mm 567.24.087

6,742,500₫ 8,990,000₫
-25%
Combo Chậu bếp Hafele 567.94.049 Combo Chậu bếp Hafele 567.94.049
-25%

Combo Chậu bếp Hafele 567.94.049

7,042,500₫ 9,390,000₫
-25%
Combo Chậu bếp Hafele 567.94.039 Combo Chậu bếp Hafele 567.94.039
-25%

Combo Chậu bếp Hafele 567.94.039

7,111,000₫ 9,481,418₫
-25%
Combo Chậu bếp Hafele 567.94.039
Combo Chậu bếp Hafele 567.20.586 Combo Chậu bếp Hafele 567.20.586
-25%

Combo Chậu bếp Hafele 567.20.586

7,117,500₫ 9,490,000₫
-25%
Combo Chậu bếp Hafele 567.94.059 Combo Chậu bếp Hafele 567.94.059
-25%

Combo Chậu bếp Hafele 567.94.059

7,417,500₫ 9,890,000₫
-25%
Chậu rửa chén Blanco 820mm 570.27.189 Chậu rửa chén Blanco 820mm 570.27.189
-25%

Chậu rửa chén Blanco 820mm 570.27.189

7,635,000₫ 10,180,000₫
-25%
Chậu rửa chén Hafele 870mm HS19-SSN2S90L 567.23.040 Chậu rửa chén Hafele 870mm HS19-SSN2S90L 567.23.040
-25%

Chậu rửa chén Hafele 870mm HS19-SSN2S90L 567.23.040

7,800,000₫ 10,400,000₫
-25%
Chậu rửa chén Hafele 860mm HS21-SSN2S90 567.96.310 Chậu rửa chén Hafele 860mm HS21-SSN2S90 567.96.310
-25%

Chậu rửa chén Hafele 860mm HS21-SSN2S90 567.96.310

8,182,500₫ 10,910,000₫
-25%
Combo chậu bếp Hafele 567.96.313 Combo chậu bếp Hafele 567.96.313
-25%

Combo chậu bếp Hafele 567.96.313

8,242,500₫ 10,990,000₫
-25%
Chậu rửa chén Hafele 880mm HS20-SSN2S90 567.20.537 Chậu rửa chén Hafele 880mm HS20-SSN2S90 567.20.537
-25%

Chậu rửa chén Hafele 880mm HS20-SSN2S90 567.20.537

8,265,000₫ 11,020,000₫
-25%
Chậu rửa chén Hafele 880mm HS20-SSN2S90 567.20.537
Combo Chậu bếp Hafele 567.20.577 Combo Chậu bếp Hafele 567.20.577
-25%

Combo Chậu bếp Hafele 567.20.577

8,992,500₫ 11,990,000₫
-25%

Sản phẩm đã xem