Khuyến mãi Khuyến mãi

Kệ để dao thớt HAFELE

Giá dao thớt Hafele 250mm Inox 304 549.20.010 Giá dao thớt Hafele 250mm Inox 304 549.20.010
-25%

Giá dao thớt Hafele 250mm Inox 304 549.20.010

2,268,750₫ 3,025,000₫
-25%
Giá dao thớt Hafele 200mm Inox 304 549.20.012 Giá dao thớt Hafele 200mm Inox 304 549.20.012
-25%

Giá dao thớt Hafele 200mm Inox 304 549.20.012

2,162,250₫ 2,883,000₫
-25%
Giá dao thớt Hafele 300mm Inox 304 549.20.018 Giá dao thớt Hafele 300mm Inox 304 549.20.018
-25%

Giá dao thớt Hafele 300mm Inox 304 549.20.018

2,368,500₫ 3,158,000₫
-25%
Giá dao thớt Hafele 300mm Inox 304 549.20.018
Giá dao thớt Hafele 350mm Inox 304 549.20.019 Giá dao thớt Hafele 350mm Inox 304 549.20.019
-25%

Giá dao thớt Hafele 350mm Inox 304 549.20.019

2,535,750₫ 3,381,000₫
-25%
Giá dao thớt Hafele 350mm Inox 304 549.20.019
Giá dao thớt Hafele 400mm Inox 304 549.20.020 Giá dao thớt Hafele 400mm Inox 304 549.20.020
-25%

Giá dao thớt Hafele 400mm Inox 304 549.20.020

2,617,500₫ 3,490,000₫
-25%
Giá dao thớt Hafele 400mm Sơn phủ nano 549.20.415 Giá dao thớt Hafele 400mm Sơn phủ nano 549.20.415
-25%

Giá dao thớt Hafele 400mm Sơn phủ nano 549.20.415

2,166,750₫ 2,889,000₫
-25%
Giá dao thớt Hafele 300mm 595.00.803 Giá dao thớt Hafele 300mm 595.00.803
-25%

Giá dao thớt Hafele 300mm 595.00.803

3,118,500₫ 4,158,000₫
-25%
Giá dao thớt Hafele 350mm 595.00.804 Giá dao thớt Hafele 350mm 595.00.804
-25%

Giá dao thớt Hafele 350mm 595.00.804

3,205,501₫ 4,274,001₫
-25%
Giá dao thớt Hafele 400mm 595.00.805 Giá dao thớt Hafele 400mm 595.00.805
-25%

Giá dao thớt Hafele 400mm 595.00.805

3,499,500₫ 4,666,000₫
-25%
Giá dao thớt Hafele 450mm 595.00.806 Giá dao thớt Hafele 450mm 595.00.806
-25%

Giá dao thớt Hafele 450mm 595.00.806

3,586,500₫ 4,782,000₫
-25%

Sản phẩm đã xem