Khuyến mãi Khuyến mãi

Phụ Kiện cửa HAFELE màu đen

Tay nắm gạt màu đen mờ PVD Hafele 903.92.559
-25%

Tay nắm gạt màu đen mờ PVD Hafele 903.92.559

660,000₫ 880,000₫
-25%
Tay nắm cửa Hafele 901.79.714
-25%

Tay nắm cửa Hafele 901.79.714

1,268,250₫ 1,691,000₫
-25%
Tay nắm cửa Hafele 901.79.718
-25%

Tay nắm cửa Hafele 901.79.718

1,335,000₫ 1,780,000₫
-25%
Tay nắm cửa Hafele 901.79.722
-25%

Tay nắm cửa Hafele 901.79.722

3,970,500₫ 5,294,000₫
-25%
Tay nắm cửa Hafele 901.79.868
-25%

Tay nắm cửa Hafele 901.79.868

2,945,250₫ 3,927,000₫
-25%
Tay nắm cửa Hafele 901.79.872
-25%

Tay nắm cửa Hafele 901.79.872

4,463,250₫ 5,951,000₫
-25%
Tay nắm cửa Hafele 901.79.706
-25%

Tay nắm cửa Hafele 901.79.706

2,757,000₫ 3,676,000₫
-25%
Tay nắm cửa Hafele 901.79.710
-25%

Tay nắm cửa Hafele 901.79.710

2,596,500₫ 3,462,000₫
-25%
Tay nắm cửa Hafele 901.79.870
-25%

Tay nắm cửa Hafele 901.79.870

4,686,750₫ 6,249,000₫
-25%
Tay nắm gạt đế dài Hafele 903.99.819
-25%

Tay nắm gạt đế dài Hafele 903.99.819

660,000₫ 880,000₫
-25%
Tay nắm gạt đế dài Hafele 903.99.821
-25%

Tay nắm gạt đế dài Hafele 903.99.821

693,000₫ 924,000₫
-25%
Chặn cửa nam châm Hafele 938.30.033
-25%

Chặn cửa nam châm Hafele 938.30.033

257,250₫ 343,000₫
-25%
Chặn cửa nam châm Hafele 938.30.013
-25%

Chặn cửa nam châm Hafele 938.30.013

165,750₫ 221,000₫
-25%
Chặn cửa gắn tường Hafele 937.13.533
-25%

Chặn cửa gắn tường Hafele 937.13.533

132,000₫ 176,000₫
-25%
Chặn cửa gắn tường Hafele 938.10.403
-25%

Chặn cửa gắn tường Hafele 938.10.403

125,250₫ 167,000₫
-25%
Chặn cửa gắn sàn Hafele 937.56.413
-25%

Chặn cửa gắn sàn Hafele 937.56.413

115,500₫ 154,000₫
-25%
Chặn cửa gắn sàn Hafele 937.56.403
-25%

Chặn cửa gắn sàn Hafele 937.56.403

268,125₫ 357,500₫
-25%
Nắp chốt âm Hafele 911.81.117
-25%

Nắp chốt âm Hafele 911.81.117

96,000₫ 128,000₫
-25%
Chốt âm Hafele 600mm màu đen 911.81.347
-25%

Chốt âm Hafele 600mm màu đen 911.81.347

459,750₫ 613,000₫
-25%
Chốt âm Hafele 450mm màu đen 911.81.345
-25%

Chốt âm Hafele 450mm màu đen 911.81.345

338,250₫ 451,000₫
-25%
Chốt âm Hafele 300mm màu đen 911.81.343
-25%

Chốt âm Hafele 300mm màu đen 911.81.343

240,000₫ 320,000₫
-25%
Chốt âm Hafele 200mm màu đen 911.81.341
-25%

Chốt âm Hafele 200mm màu đen 911.81.341

207,000₫ 276,000₫
-25%
Bản lề lá chống cháy Hafele 127x89x3mm 926.98.133
-25%

Bản lề lá chống cháy Hafele 127x89x3mm 926.98.133

208,500₫ 278,000₫
-25%
Bản lề lá Hafele 2BB 102x76x3mm màu đen 926.20.063
-25%

Bản lề lá Hafele 2BB 102x76x3mm màu đen 926.20.063

148,500₫ 198,000₫
-25%
Bản lề lá Hafele 4BB 127x89x3mm màu đen 926.20.053
-25%

Bản lề lá Hafele 4BB 127x89x3mm màu đen 926.20.053

199,500₫ 266,000₫
-25%
Bản lề âm Hafele ≤80kg/2cái màu đen 927.03.023
-25%

Bản lề âm Hafele ≤80kg/2cái màu đen 927.03.023

652,492₫ 869,990₫
-25%
Bản lề âm Hafele cho cửa dày ≥50mm màu đen 927.03.043
-25%

Bản lề âm Hafele cho cửa dày ≥50mm màu đen 927.03.043

519,750₫ 693,000₫
-25%
Bản lề sàn Hafele 150kg 932.84.046
-25%

Bản lề sàn Hafele 150kg 932.84.046

4,200,900₫ 5,601,200₫
-25%
Bản lề sàn Hafele 75kg 932.84.044
-25%

Bản lề sàn Hafele 75kg 932.84.044

3,030,300₫ 4,040,400₫
-25%
Bản lề sàn Hafele 105kg 932.84.045
-25%

Bản lề sàn Hafele 105kg 932.84.045

4,312,500₫ 5,750,000₫
-25%
Cùi chỏ hơi âm Hafele có dừng 80kg 931.84.087
-25%

Cùi chỏ hơi âm Hafele có dừng 80kg 931.84.087

2,601,750₫ 3,469,000₫
-25%
Cùi chỏ hơi Hafele có dừng 80kg 931.84.078
-25%

Cùi chỏ hơi Hafele có dừng 80kg 931.84.078

2,067,750₫ 2,757,000₫
-25%
Cùi chỏ hơi Hafele không dừng 80kg 931.84.623
-25%

Cùi chỏ hơi Hafele không dừng 80kg 931.84.623

1,777,500₫ 2,370,000₫
-25%
Cùi chỏ hơi Hafele có dừng 60kg 931.84.653
-25%

Cùi chỏ hơi Hafele có dừng 60kg 931.84.653

1,524,750₫ 2,033,000₫
-25%
Cùi chỏ hơi Hafele không dừng 60kg 931.84.643
-25%

Cùi chỏ hơi Hafele không dừng 60kg 931.84.643

1,081,500₫ 1,442,000₫
-25%
Khoá cóc 2 đầu chìa Hafele 911.83.569
-25%

Khoá cóc 2 đầu chìa Hafele 911.83.569

277,500₫ 370,000₫
-25%
Khoá cóc 1 đầu chìa 1 đầu vặn Hafele 911.83.567
-25%

Khoá cóc 1 đầu chìa 1 đầu vặn Hafele 911.83.567

234,000₫ 312,000₫
-25%
Khóa nắm tròn Hafele WC 911.83.565
-25%

Khóa nắm tròn Hafele WC 911.83.565

291,750₫ 389,000₫
-25%
Khóa nắm tròn Hafele màu đen 911.83.563
-25%

Khóa nắm tròn Hafele màu đen 911.83.563

294,750₫ 393,000₫
-25%
Thân khóa và chốt vệ sinh Hafele 902.54.291
-25%

Thân khóa và chốt vệ sinh Hafele 902.54.291

468,000₫ 624,000₫
-25%
Thân khóa lưỡi gà Hafele 911.25.101
-25%

Thân khóa lưỡi gà Hafele 911.25.101

390,750₫ 521,000₫
-25%
Thân khoá cho cửa trượt Hafele 911.26.413
-25%

Thân khoá cho cửa trượt Hafele 911.26.413

404,250₫ 539,000₫
-25%
Thân khóa lưỡi gà Hafele màu đen 911.23.841
-25%

Thân khóa lưỡi gà Hafele màu đen 911.23.841

288,750₫ 385,000₫
-25%
Thân khoá chốt chết Hafele 911.22.477
-25%

Thân khoá chốt chết Hafele 911.22.477

321,008₫ 428,010₫
-25%
Thân khóa lưỡi gà và chốt chết E55/72A Hafele 911.25.100
-25%

Thân khóa lưỡi gà và chốt chết E55/72A Hafele 911.25.100

421,575₫ 562,100₫
-25%
Tay nắm kéo Hafele màu đen 903.12.573
-25%

Tay nắm kéo Hafele màu đen 903.12.573

269,250₫ 359,000₫
-25%
Tay nắm kéo đẩy Hafele 1100mm 903.08.507
-25%

Tay nắm kéo đẩy Hafele 1100mm 903.08.507

2,231,625₫ 2,975,500₫
-25%
Tay nắm kéo đẩy Hafele 475mm 903.08.501
-25%

Tay nắm kéo đẩy Hafele 475mm 903.08.501

1,419,000₫ 1,892,000₫
-25%
Tay nắm kéo chữ H Ø30 x CC400mm Hafele 903.08.500
-25%

Tay nắm kéo chữ H Ø30 x CC400mm Hafele 903.08.500

2,089,500₫ 2,786,000₫
-25%
Tay nắm kéo chữ H Ø30 x CC600mm Hafele 903.08.502
-25%

Tay nắm kéo chữ H Ø30 x CC600mm Hafele 903.08.502

2,195,242₫ 2,926,990₫
-25%
Tay nắm kéo chữ H Ø30 x CC1000mm Hafele 903.08.506
-25%

Tay nắm kéo chữ H Ø30 x CC1000mm Hafele 903.08.506

3,509,250₫ 4,679,000₫
-25%
Bản lề lá chống cháy Hafele 102x76x3mm 926.98.063
-25%

Bản lề lá chống cháy Hafele 102x76x3mm 926.98.063

196,500₫ 262,000₫
-25%

Sản phẩm đã xem