Khuyến mãi Khuyến mãi

Bếp Từ

Bếp từ Hafele 2 vùng nấu HC-I772D 536.61.645 Bếp từ Hafele 2 vùng nấu HC-I772D 536.61.645
-25%

Bếp từ Hafele 2 vùng nấu HC-I772D 536.61.645

17,316,750₫ 23,089,000₫
-25%
Bếp từ Hafele 2 vùng nấu HC-I772D 536.61.645
Bếp từ Hafele 3 vùng nấu HC-I773D 536.01.905 Bếp từ Hafele 3 vùng nấu HC-I773D 536.01.905
-25%

Bếp từ Hafele 3 vùng nấu HC-I773D 536.01.905

21,002,250₫ 28,003,000₫
-25%
Bếp từ Hafele 3 vùng nấu HC-I773D 536.01.905
Bếp từ kết hợp điện Hafele HC-M773D 536.61.705 Bếp từ kết hợp điện Hafele HC-M773D 536.61.705
-25%

Bếp từ kết hợp điện Hafele HC-M773D 536.61.705

22,860,000₫ 30,480,000₫
-25%
Bếp từ kết hợp điện Hafele HC-M773D 536.61.705
Bếp từ kết hợp điện Hafele HC-M772D 536.61.695 Bếp từ kết hợp điện Hafele HC-M772D 536.61.695
-25%

Bếp từ kết hợp điện Hafele HC-M772D 536.61.695

21,002,250₫ 28,003,000₫
-25%
Bếp từ kết hợp điện Hafele HC-M772D 536.61.695
Bếp từ Hafele 3 vùng nấu HC-I603D 536.61.631 Bếp từ Hafele 3 vùng nấu HC-I603D 536.61.631
-25%

Bếp từ Hafele 3 vùng nấu HC-I603D 536.61.631

17,154,750₫ 22,873,000₫
-25%
Bếp từ Hafele 3 vùng nấu HC-I603D 536.61.631
Bếp từ Hafele 2 vùng nấu HC-I752B 536.61.787 Bếp từ Hafele 2 vùng nấu HC-I752B 536.61.787
-25%

Bếp từ Hafele 2 vùng nấu HC-I752B 536.61.787

18,498,000₫ 24,664,000₫
-25%
Bếp từ Hafele 2 vùng nấu HC-I752B 536.61.787
Bếp từ Hafele 2 vùng nấu HC-I3732A 536.61.736 Bếp từ Hafele 2 vùng nấu HC-I3732A 536.61.736
-25%

Bếp từ Hafele 2 vùng nấu HC-I3732A 536.61.736

11,212,500₫ 14,950,000₫
-25%
Bếp từ Hafele 2 vùng nấu HC-I3732A 536.61.736
Bếp từ Hafele 3 vùng nấu HC-IF77D 536.61.665 Bếp từ Hafele 3 vùng nấu HC-IF77D 536.61.665
-25%

Bếp từ Hafele 3 vùng nấu HC-IF77D 536.61.665

23,998,500₫ 31,998,000₫
-25%
Bếp từ Hafele 3 vùng nấu HC-IF77D 536.61.665
Bếp từ Hafele 3 vùng nấu HC-I6037B 536.61.801 Bếp từ Hafele 3 vùng nấu HC-I6037B 536.61.801
-25%

Bếp từ Hafele 3 vùng nấu HC-I6037B 536.61.801

21,903,750₫ 29,205,000₫
-25%
Bếp từ Hafele 3 vùng nấu HC-I6037B 536.61.801
Bếp từ Hafele 3 vùng nấu HC-I603B 536.61.791 Bếp từ Hafele 3 vùng nấu HC-I603B 536.61.791
-25%

Bếp từ Hafele 3 vùng nấu HC-I603B 536.61.791

18,105,000₫ 24,140,000₫
-25%
Bếp từ Hafele 3 vùng nấu HC-I603B 536.61.791
Bếp từ Hafele 2 vùng nấu HC-I7520B 536.61.827 Bếp từ Hafele 2 vùng nấu HC-I7520B 536.61.827
-25%

Bếp từ Hafele 2 vùng nấu HC-I7520B 536.61.827

16,608,750₫ 22,145,000₫
-25%
Bếp từ Hafele 2 vùng nấu HC-I7520B 536.61.827
Bếp từ Hafele 3 vùng nấu HC-I6030B 536.61.831 Bếp từ Hafele 3 vùng nấu HC-I6030B 536.61.831
-25%

Bếp từ Hafele 3 vùng nấu HC-I6030B 536.61.831

16,372,500₫ 21,830,000₫
-25%
Bếp từ Hafele 3 vùng nấu HC-I6030B 536.61.831
Bếp từ Hafele 4 vùng nấu HC-I604D 535.02.040 Bếp từ Hafele 4 vùng nấu HC-I604D 535.02.040
-25%

Bếp từ Hafele 4 vùng nấu HC-I604D 535.02.040

21,912,000₫ 29,216,000₫
-25%
Bếp từ Bosch 3 vùng nấu PUJ61RBB5E Serie 4
-16%

Bếp từ Bosch 3 vùng nấu PUJ61RBB5E Serie 4

10,911,600₫ 12,990,000₫
-16%

Bếp từ Bosch 4 vùng nấu PXY875KW1E Serie 8

44,690,000₫
Bếp từ Bosch 3 vùng nấu PUC61KAA5E Serie 2
-16%

Bếp từ Bosch 3 vùng nấu PUC61KAA5E Serie 2

9,819,600₫ 11,690,000₫
-16%
Bếp từ Bosch 3 vùng nấu PID651DC5E Serie 8
-18%

Bếp từ Bosch 3 vùng nấu PID651DC5E Serie 8

15,571,800₫ 18,990,000₫
-18%
Bếp từ Hafele 2 vùng nấu HC-I302D 536.01.900 Bếp từ Hafele 2 vùng nấu HC-I302D 536.01.900
-25%

Bếp từ Hafele 2 vùng nấu HC-I302D 536.01.900

11,212,500₫ 14,950,000₫
-25%
Bếp từ Bosch 4 vùng nấu PIE875DC1E Serie 8
-12%

Bếp từ Bosch 4 vùng nấu PIE875DC1E Serie 8

20,231,200₫ 22,990,000₫
-12%
Bếp từ Hafele 2 vùng nấu HC-I302B 536.61.770
-25%

Bếp từ Hafele 2 vùng nấu HC-I302B 536.61.770

11,805,000₫ 15,740,000₫
-25%
Bếp từ Smeg SI5322B 536.04.200
-25%

Bếp từ Smeg SI5322B 536.04.200

21,821,250₫ 29,095,000₫
-25%
Bếp Từ Kết Hợp Hút Mùi Bosch Home Connect PXX875D67E Serie 8 Bếp Từ Kết Hợp Hút Mùi Bosch Home Connect PXX875D67E Serie 8
-30%

Bếp Từ Kết Hợp Hút Mùi Bosch Home Connect PXX875D67E Serie 8

63,420,000₫ 90,600,000₫
-30%
Bếp từ kết hợp hút mùi Bosch PVQ731F15E Serie 6 Bếp từ kết hợp hút mùi Bosch PVQ731F15E Serie 6
-30%

Bếp từ kết hợp hút mùi Bosch PVQ731F15E Serie 6

51,240,000₫ 73,200,000₫
-30%
Bếp từ Bosch 5 vùng nấu PXX975KW1E Serie 8 Bếp từ Bosch 5 vùng nấu PXX975KW1E Serie 8
-30%

Bếp từ Bosch 5 vùng nấu PXX975KW1E Serie 8

52,339,000₫ 74,770,000₫
-30%
Bếp từ Bosch 4 vùng nấu PVS831FB5E Serie 6 Bếp từ Bosch 4 vùng nấu PVS831FB5E Serie 6
-30%

Bếp từ Bosch 4 vùng nấu PVS831FB5E Serie 6

32,760,000₫ 46,800,000₫
-30%
Bếp từ Bosch 4 vùng nấu PVS775FC5E Serie 6 Bếp từ Bosch 4 vùng nấu PVS775FC5E Serie 6
-30%

Bếp từ Bosch 4 vùng nấu PVS775FC5E Serie 6

26,950,000₫ 38,500,000₫
-30%
Bếp từ Bosch 3 vùng nấu PID775DC1E serie 8 Bếp từ Bosch 3 vùng nấu PID775DC1E serie 8
-15%

Bếp từ Bosch 3 vùng nấu PID775DC1E serie 8

19,031,500₫ 22,390,000₫
-15%
Bếp từ Bosch 4 vùng nấu PXY601JW1E Serie 8 Bếp từ Bosch 4 vùng nấu PXY601JW1E Serie 8
-30%

Bếp từ Bosch 4 vùng nấu PXY601JW1E Serie 8

41,993,000₫ 59,990,000₫
-30%
Bếp từ Bosch 3 vùng nấu PID675DC1E Serie 8 Bếp từ Bosch 3 vùng nấu PID675DC1E Serie 8
-30%

Bếp từ Bosch 3 vùng nấu PID675DC1E Serie 8

22,393,000₫ 31,990,000₫
-30%
Bếp từ 6 vùng nấu Smeg SIM693WLDR 535.64.169 Bếp từ 6 vùng nấu Smeg SIM693WLDR 535.64.169
-25%

Bếp từ 6 vùng nấu Smeg SIM693WLDR 535.64.169

69,292,500₫ 92,390,000₫
-25%
Bếp từ 3 vùng nấu Smeg SI1M7733B 536.64.081 Bếp từ 3 vùng nấu Smeg SI1M7733B 536.64.081
-25%

Bếp từ 3 vùng nấu Smeg SI1M7733B 536.64.081

34,554,750₫ 46,073,000₫
-25%
Bếp từ 3 vùng nấu Smeg SI5632D 536.64.091 Bếp từ 3 vùng nấu Smeg SI5632D 536.64.091
-25%

Bếp từ 3 vùng nấu Smeg SI5632D 536.64.091

27,278,250₫ 36,371,000₫
-25%
Bếp từ Bosch 2 vùng nấu PIB375FB1E 539.06.870 Bếp từ Bosch 2 vùng nấu PIB375FB1E 539.06.870
-25%

Bếp từ Bosch 2 vùng nấu PIB375FB1E 539.06.870

17,396,250₫ 23,195,000₫
-25%
Bếp từ Bosch 3 vùng nấu PID631BB1E Series 4 Bếp từ Bosch 3 vùng nấu PID631BB1E Series 4
-30%

Bếp từ Bosch 3 vùng nấu PID631BB1E Series 4

18,893,000₫ 26,990,000₫
-30%
Bếp từ Bosch 5 vùng nấu PXX975DC1E Series 8 Bếp từ Bosch 5 vùng nấu PXX975DC1E Series 8
-30%

Bếp từ Bosch 5 vùng nấu PXX975DC1E Series 8

48,993,000₫ 69,990,000₫
-30%
Bếp từ Bosch 4 vùng nấu PXE675DC1E Series 8 Bếp từ Bosch 4 vùng nấu PXE675DC1E Series 8
-30%

Bếp từ Bosch 4 vùng nấu PXE675DC1E Series 8

27,293,000₫ 38,990,000₫
-30%
Bếp từ Bosch 3 vùng nấu PVJ631FB1E Series 6 Bếp từ Bosch 3 vùng nấu PVJ631FB1E Series 6
-30%

Bếp từ Bosch 3 vùng nấu PVJ631FB1E Series 6

22,393,000₫ 31,990,000₫
-30%
Bếp từ Bosch 2 vùng nấu PPI82560MS Series 8 Bếp từ Bosch 2 vùng nấu PPI82560MS Series 8
-26%

Bếp từ Bosch 2 vùng nấu PPI82560MS Series 8

10,352,600₫ 13,990,000₫
-26%
Bộ nồi bếp từ Häfele 531.08.000
-25%

Bộ nồi bếp từ Häfele 531.08.000

3,067,500₫ 4,090,000₫
-25%
Bộ nồi bếp từ Häfele 531.08.040 Bộ nồi bếp từ Häfele 531.08.040
-25%

Bộ nồi bếp từ Häfele 531.08.040

2,992,500₫ 3,990,000₫
-25%
Bộ nồi bếp từ Häfele 531.08.040
Bếp từ Hafele 4 vùng nấu HC-IF60D 536.01.911 Bếp từ Hafele 4 vùng nấu HC-IF60D 536.01.911
-25%

Bếp từ Hafele 4 vùng nấu HC-IF60D 536.01.911

23,640,000₫ 31,520,000₫
-25%
Bếp từ kết hợp hút mùi Hafele HC-IHH77D 536.61.655 Bếp từ kết hợp hút mùi Hafele HC-IHH77D 536.61.655
-25%

Bếp từ kết hợp hút mùi Hafele HC-IHH77D 536.61.655

54,565,500₫ 72,754,000₫
-25%

bo-loc-bep-tu

####

Bếp từ là gì?       

Bếp từ hay còn gọi là bếp điện từ, với nguyên lý hoạt động: dòng điện sẽ chạy qua cuộn dây đồng đặt dưới mặt kính bếp và sinh ra dòng từ trường trong phạm vi vài milimet trên mặt bếp, từ đó đun nóng nồi có đế nhiễm từ làm chín thức ăn.

Ưu điểm của bếp từ.

Thiết kế hiện đại, bắt mắt: Bếp có kiểu dáng khá gọn gàng, mỏng, khối lượng vừa phải. Đặc biệt là mặt kính phẳng luôn sáng bóng. Có nhiều loại bếp có mặt kính hoa văn vô cùng đẹp mắt, thể hiện sự sang trọng, đẳng cấp. Không chỉ đơn giản là thiết bị bếp dùng để đun nấu, mà bếp từ còn góp phần làm đẹp cho không gian bếp của bạn.

Hiệu suất nấu cao: Tiết kiệm được thời gian nấu nướng, bếp từ có thể nấu nhanh hơn bếp điện và bếp gas đến 50%. Bếp từ không phải truyền nhiệt từ bếp sang mà nhiệt được sinh ra trực tiếp từ đáy nồi giúp làm nóng nhanh chỉ từ 3-5 giây, gia nhiệt đều, làm chín thức ăn siêu tốc. Chính vì hiệu suất cao nên bạn có thể chủ động hơn trong việc nấu nướng, giảm nhẹ gánh nặng việc nhà.

Dễ dàng vệ sinh: do mặt bếp phẳng, bằng kính nên việc lau chùi, vệ sinh rất dễ dàng và nhanh chóng. Vết bẩn cũng không bám cứng đầu như các loại bếp khác. Hơn nữa, bếp từ không sinh khói hoặc khí CO, CO2 nên đảm bảo môi trường xung quanh luôn trong lành. Trong khi đó, bếp ga, bếp lò khi nấu đều tạo khói, khí thải ra xung quanh, làm ô nhiễm không khí, bám mùi khói vào thức ăn hoặc gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người sử dụng.

An toàn cho người sử dụng: Khác với các loại bếp thông thường bếp từ sẽ không gây ra tình trạng cháy nổ hay hỏa hoạn, không gây giật điện. Hơn nữa, bếp còn có các chế độ khóa trẻ em, tự động ngắt, chức năng chống trào, cảnh báo nhiệt dư… Bên cạnh đó, mặt bếp rất mát nên bạn khỏi lo bỏng rát nếu vô tình chạm vào nó.

Sản phẩm đã xem