Khuyến mãi Khuyến mãi

Cửa lùa kính treo

Bánh xe trượt kính bên phải 941.02.023 Bánh xe trượt kính bên phải 941.02.023
-25%

Bánh xe trượt kính bên phải 941.02.023

453,750₫ 605,000₫
-25%
Bánh xe trượt kính bên trái 941.02.022 Bánh xe trượt kính bên trái 941.02.022
-25%

Bánh xe trượt kính bên trái 941.02.022

453,750₫ 605,000₫
-25%
Bas dẫn hướng cho phụ kiện xếp chồng CLASSIC L Hafele 940.44.410
-25%

Bas dẫn hướng cho phụ kiện xếp chồng CLASSIC L Hafele 940.44.410

123,750₫ 165,000₫
-25%
Bas treo tường cho ray cửa lùa Hafele 36mm 940.42.061
-25%

Bas treo tường cho ray cửa lùa Hafele 36mm 940.42.061

26,250₫ 35,000₫
-25%
Bas treo tường cho ray cửa lùa Hafele 44mm 940.62.061
-25%

Bas treo tường cho ray cửa lùa Hafele 44mm 940.62.061

43,500₫ 58,000₫
-25%
Bas treo tường cho ray cửa lùa Hafele 64mm 940.42.063
-25%

Bas treo tường cho ray cửa lùa Hafele 64mm 940.42.063

34,500₫ 46,000₫
-25%
Bát treo cuối gắn tường Hafele 981.71.181 Bát treo cuối gắn tường Hafele 981.71.181
-25%

Bát treo cuối gắn tường Hafele 981.71.181

159,750₫ 213,000₫
-25%
Bát treo ray gắn kính Hafele 981.71.180 Bát treo ray gắn kính Hafele 981.71.180
-25%

Bát treo ray gắn kính Hafele 981.71.180

164,250₫ 219,000₫
-25%
Bộ kẹp cho kính dày 10mm SLIDO CLASSIC 120-L Hafele 940.43.041
-25%

Bộ kẹp cho kính dày 10mm SLIDO CLASSIC 120-L Hafele 940.43.041

892,500₫ 1,190,000₫
-25%
Bộ kẹp cho kính dày 12mm SLIDO CLASSIC 120-L Hafele 940.43.400
-25%

Bộ kẹp cho kính dày 12mm SLIDO CLASSIC 120-L Hafele 940.43.400

892,500₫ 1,190,000₫
-25%
Bộ phụ kiện cửa lùa kính Hafele 120kg 981.71.070
-25%

Bộ phụ kiện cửa lùa kính Hafele 120kg 981.71.070

2,374,500₫ 3,166,000₫
-25%
Bộ phụ kiện cửa trượt kính 120N - cho kính dày 10mm Hafele 941.25.124 Bộ phụ kiện cửa trượt kính 120N - cho kính dày 10mm Hafele 941.25.124
-25%

Bộ phụ kiện cửa trượt kính 120N - cho kính dày 10mm Hafele 941.25.124

2,280,000₫ 3,040,000₫
-25%
Bộ phụ kiện cửa trượt kính 120N - cho kính dày 12mm Hafele 941.25.125 Bộ phụ kiện cửa trượt kính 120N - cho kính dày 12mm Hafele 941.25.125
-25%

Bộ phụ kiện cửa trượt kính 120N - cho kính dày 12mm Hafele 941.25.125

2,441,250₫ 3,255,000₫
-25%
Bộ phụ kiện cửa trượt SLIDO CLASSIC 120-L giảm chấn và tự đóng hai bên Hafele 941.25.017 Bộ phụ kiện cửa trượt SLIDO CLASSIC 120-L giảm chấn và tự đóng hai bên Hafele 941.25.017
-25%

Bộ phụ kiện cửa trượt SLIDO CLASSIC 120-L giảm chấn và tự đóng hai bên Hafele 941.25.017

3,481,500₫ 4,642,000₫
-25%
Bộ phụ kiện cửa trượt SLIDO CLASSIC 120-L Giảm chấn và tự đóng một bên Hafele 941.25.015 Bộ phụ kiện cửa trượt SLIDO CLASSIC 120-L Giảm chấn và tự đóng một bên Hafele 941.25.015
-25%

Bộ phụ kiện cửa trượt SLIDO CLASSIC 120-L Giảm chấn và tự đóng một bên Hafele 941.25.015

2,417,250₫ 3,223,000₫
-25%
Bộ phụ kiện cửa trượt SLIDO CLASSIC 120-L Không giảm chấn Hafele 941.25.014 Bộ phụ kiện cửa trượt SLIDO CLASSIC 120-L Không giảm chấn Hafele 941.25.014
-25%

Bộ phụ kiện cửa trượt SLIDO CLASSIC 120-L Không giảm chấn Hafele 941.25.014

1,265,250₫ 1,687,000₫
-25%
Bộ phụ kiện đồng bộ cho cửa trượt 2 cánh CLASSIC L Hafele 941.02.005
-25%

Bộ phụ kiện đồng bộ cho cửa trượt 2 cánh CLASSIC L Hafele 941.02.005

1,237,500₫ 1,650,000₫
-25%
Bộ phụ kiện kẹp kính Silent 100/G 10mm 940.60.023 Bộ phụ kiện kẹp kính Silent 100/G 10mm 940.60.023
-25%

Bộ phụ kiện kẹp kính Silent 100/G 10mm 940.60.023

1,262,250₫ 1,683,000₫
-25%
Bộ phụ kiện kẹp kính Silent 100/G 12mm 940.82.035
-25%

Bộ phụ kiện kẹp kính Silent 100/G 12mm 940.82.035

1,427,250₫ 1,903,000₫
-25%
Bộ phụ kiện trượt đồng bộ CLASSIC N Hafele 940.44.003
-25%

Bộ phụ kiện trượt đồng bộ CLASSIC N Hafele 940.44.003

3,136,500₫ 4,182,000₫
-25%
Bộ phụ kiện với khung nhôm và ray trượt cho 1 cửa (có cơ cấu giảm chấn) SLIDO DESIGN 80-M Hafele 940.59.010
-25%

Bộ phụ kiện với khung nhôm và ray trượt cho 1 cửa (có cơ cấu giảm chấn) SLIDO DESIGN 80-M Hafele 940.59.010

15,369,750₫ 20,493,000₫
-25%
Bộ phụ kiện với khung nhôm và ray trượt cho 1 cửa (có cơ cấu giảm chấn) SLIDO DESIGN 80-M Hafele 940.59.011
-25%

Bộ phụ kiện với khung nhôm và ray trượt cho 1 cửa (có cơ cấu giảm chấn) SLIDO DESIGN 80-M Hafele 940.59.011

16,170,000₫ 21,560,000₫
-25%
Bộ phụ kiện với khung nhôm và ray trượt cho 1 cửa (có cơ cấu giảm chấn) SLIDO DESIGN 80-M Hafele 940.59.012
-25%

Bộ phụ kiện với khung nhôm và ray trượt cho 1 cửa (có cơ cấu giảm chấn) SLIDO DESIGN 80-M Hafele 940.59.012

17,143,500₫ 22,858,000₫
-25%
Bộ phụ kiện với khung nhôm và ray trượt cho 1 cửa (có cơ cấu giảm chấn) SLIDO DESIGN 80-M Hafele 940.59.013
-25%

Bộ phụ kiện với khung nhôm và ray trượt cho 1 cửa (có cơ cấu giảm chấn) SLIDO DESIGN 80-M Hafele 940.59.013

18,156,750₫ 24,209,000₫
-25%
Chặn bánh xe 940.42.041
-25%

Chặn bánh xe 940.42.041

34,500₫ 46,000₫
-25%
Dẫn hướng sàn cho bộ phụ kiện xếp chồng CLASSIC L Hafele 940.44.210 Dẫn hướng sàn cho bộ phụ kiện xếp chồng CLASSIC L Hafele 940.44.210
-25%

Dẫn hướng sàn cho bộ phụ kiện xếp chồng CLASSIC L Hafele 940.44.210

198,000₫ 264,000₫
-25%
Dẫn hướng sàn cho phụ kiện xếp chồng CLASSIC L Hafele 940.82.079
-25%

Dẫn hướng sàn cho phụ kiện xếp chồng CLASSIC L Hafele 940.82.079

222,750₫ 297,000₫
-25%
Nắp che bên cho kẹp kính SLIDO CLASSIC 120-L chiều dài 200mm Hafele 940.43.046
-25%

Nắp che bên cho kẹp kính SLIDO CLASSIC 120-L chiều dài 200mm Hafele 940.43.046

306,000₫ 408,000₫
-25%
Nắp che cuối cho kính dày 10 mm Hafele 940.43.050
-25%

Nắp che cuối cho kính dày 10 mm Hafele 940.43.050

124,500₫ 166,000₫
-25%
Nắp che cuối cho kính dày 12mm Hafele 940.43.401
-25%

Nắp che cuối cho kính dày 12mm Hafele 940.43.401

124,500₫ 166,000₫
-25%
Ray dưới cho sàn mềm 30x4mm(W x H) dài 2200mm Hafele 940.59.802
-25%

Ray dưới cho sàn mềm 30x4mm(W x H) dài 2200mm Hafele 940.59.802

676,500₫ 902,000₫
-25%
Ray dưới cho sàn mềm 30x4mm(W x H) dài 2200mm Hafele 940.59.812
-25%

Ray dưới cho sàn mềm 30x4mm(W x H) dài 2200mm Hafele 940.59.812

726,000₫ 968,000₫
-25%
Ray dưới cho sàn mềm 30x4mm(W x H) dài 3600mm Hafele 940.59.803
-25%

Ray dưới cho sàn mềm 30x4mm(W x H) dài 3600mm Hafele 940.59.803

1,096,500₫ 1,462,000₫
-25%
Ray dưới cho sàn mềm 30x4mm(W x H) dài 3600mm Hafele 940.59.813
-25%

Ray dưới cho sàn mềm 30x4mm(W x H) dài 3600mm Hafele 940.59.813

1,161,750₫ 1,549,000₫
-25%
Ray trượt đơn 2000mm Hafele 981.71.080
-25%

Ray trượt đơn 2000mm Hafele 981.71.080

1,001,250₫ 1,335,000₫
-25%
Ray trượt đơn 2500mm Hafele 981.71.090
-25%

Ray trượt đơn 2500mm Hafele 981.71.090

1,249,500₫ 1,666,000₫
-25%
Ray trượt Hafele R31 x C33mm dài 2m 940.43.922 Ray trượt Hafele R31 x C33mm dài 2m 940.43.922
-25%

Ray trượt Hafele R31 x C33mm dài 2m 940.43.922

349,500₫ 466,000₫
-25%
Ray trượt Hafele R31 x C33mm dài 3m 940.43.932 Ray trượt Hafele R31 x C33mm dài 3m 940.43.932
-25%

Ray trượt Hafele R31 x C33mm dài 3m 940.43.932

518,250₫ 691,000₫
-25%
Ray trượt Hafele R31 x C33mm dài 4mét 940.43.942 Ray trượt Hafele R31 x C33mm dài 4mét 940.43.942
-25%

Ray trượt Hafele R31 x C33mm dài 4mét 940.43.942

698,250₫ 931,000₫
-25%
Ray trượt Hafele R31 x C33mm dài 6m 940.43.962 Ray trượt Hafele R31 x C33mm dài 6m 940.43.962
-25%

Ray trượt Hafele R31 x C33mm dài 6m 940.43.962

1,047,750₫ 1,397,000₫
-25%

Sản phẩm đã xem