Khuyến mãi Khuyến mãi

Phụ kiện bàn gấp thông minh Hafele

Bàn kéo mở rộng với chân bàn đơn có thể gặp được Hafele 505.74.921
-25%

Bàn kéo mở rộng với chân bàn đơn có thể gặp được Hafele 505.74.921

19,902,750₫ 26,537,000₫
-25%
Bàn thông minh 1200×740 mm Hafele 638.35.921 Bàn thông minh 1200×740 mm Hafele 638.35.921
-25%

Bàn thông minh 1200×740 mm Hafele 638.35.921

64,859,250₫ 86,479,000₫
-25%
Bàn trượt mở rộng Hafele 642.19.800
-25%

Bàn trượt mở rộng Hafele 642.19.800

25,944,750₫ 34,593,000₫
-25%
Bàn xoay mở rộng (góc) rộng 950 mm Hafele 642.19.810
-25%

Bàn xoay mở rộng (góc) rộng 950 mm Hafele 642.19.810

25,338,000₫ 33,784,000₫
-25%
Ghế kéo mở rộng với chân ghế đơn có thể gập Hafele 505.74.931 Ghế kéo mở rộng với chân ghế đơn có thể gập Hafele 505.74.931
-25%

Ghế kéo mở rộng với chân ghế đơn có thể gập Hafele 505.74.931

17,022,000₫ 22,696,000₫
-25%
Giải pháp mở rộng bếp đảo Hafele 642.19.830 Giải pháp mở rộng bếp đảo Hafele 642.19.830
-25%

Giải pháp mở rộng bếp đảo Hafele 642.19.830

19,561,500₫ 26,082,000₫
-25%
Phụ kiện bản mở rộng 1200mm Hafele 505.73.946 Phụ kiện bản mở rộng 1200mm Hafele 505.73.946
-25%

Phụ kiện bản mở rộng 1200mm Hafele 505.73.946

13,860,000₫ 18,480,000₫
-25%
Phụ kiện bản mở rộng 600mm Hafele 505.73.944 Phụ kiện bản mở rộng 600mm Hafele 505.73.944
-25%

Phụ kiện bản mở rộng 600mm Hafele 505.73.944

12,993,750₫ 17,325,000₫
-25%
Phụ kiện bàn mở rộng 810 mm 505.70.200
-25%

Phụ kiện bàn mở rộng 810 mm 505.70.200

7,218,750₫ 9,625,000₫
-25%
Phụ kiện bàn mở rộng Hafele 900mm 505.73.945 Phụ kiện bàn mở rộng Hafele 900mm 505.73.945
-25%

Phụ kiện bàn mở rộng Hafele 900mm 505.73.945

13,182,750₫ 17,577,000₫
-25%
Phụ kiện mở rộng bàn âm tủ rộng 1162mm Hafele 642.19.929 Phụ kiện mở rộng bàn âm tủ rộng 1162mm Hafele 642.19.929
-25%

Phụ kiện mở rộng bàn âm tủ rộng 1162mm Hafele 642.19.929

34,527,000₫ 46,036,000₫
-25%
Phụ kiện mở rộng bàn âm tủ rộng 562mm Hafele 642.19.927 Phụ kiện mở rộng bàn âm tủ rộng 562mm Hafele 642.19.927
-25%

Phụ kiện mở rộng bàn âm tủ rộng 562mm Hafele 642.19.927

31,380,750₫ 41,841,000₫
-25%
Phụ kiện mở rộng bàn âm tủ rộng 862mm Hafele 642.19.928 Phụ kiện mở rộng bàn âm tủ rộng 862mm Hafele 642.19.928
-25%

Phụ kiện mở rộng bàn âm tủ rộng 862mm Hafele 642.19.928

32,277,000₫ 43,036,000₫
-25%
Ray trượt mở rộng bàn 1200 mm Hafele 505.73.936 Ray trượt mở rộng bàn 1200 mm Hafele 505.73.936
-25%

Ray trượt mở rộng bàn 1200 mm Hafele 505.73.936

13,860,000₫ 18,480,000₫
-25%
Ray trượt mở rộng bàn 600 mm Hafele 505.73.934 Ray trượt mở rộng bàn 600 mm Hafele 505.73.934
-25%

Ray trượt mở rộng bàn 600 mm Hafele 505.73.934

12,993,750₫ 17,325,000₫
-25%
Ray trượt mở rộng bàn 900 mm Hafele 505.73.935 Ray trượt mở rộng bàn 900 mm Hafele 505.73.935
-25%

Ray trượt mở rộng bàn 900 mm Hafele 505.73.935

13,182,750₫ 17,577,000₫
-25%

Sản phẩm đã xem