Khuyến mãi Khuyến mãi

Phụ kiện cửa lùa xếp

Bản lề giữa lệch tâm mộng rời FOLD 100-M Hafele 943.34.182
-25%

Bản lề giữa lệch tâm mộng rời FOLD 100-M Hafele 943.34.182

781,500₫ 1,042,000₫
-25%
Bản lề trục xoay mộng rời FOLD 100-M Hafele 943.34.149
-25%

Bản lề trục xoay mộng rời FOLD 100-M Hafele 943.34.149

1,048,500₫ 1,398,000₫
-25%
Bộ bản lề lệch tâm với tay nắm mộng rời FOLD 100-M Hafele 943.34.133
-25%

Bộ bản lề lệch tâm với tay nắm mộng rời FOLD 100-M Hafele 943.34.133

2,468,250₫ 3,291,000₫
-25%
Bộ bản lề mộng rời Hafele 943.14.403
-25%

Bộ bản lề mộng rời Hafele 943.14.403

563,250₫ 751,000₫
-25%
Bộ bản lề trung tâm Hafele 943.14.400
-25%

Bộ bản lề trung tâm Hafele 943.14.400

181,500₫ 242,000₫
-25%
Bộ bản lề với tay nắm Hafele 943.14.402
-25%

Bộ bản lề với tay nắm Hafele 943.14.402

589,500₫ 786,000₫
-25%
Bộ bản lề với tay nắm mộng rời FOLD 100-M Hafele 943.34.097
-25%

Bộ bản lề với tay nắm mộng rời FOLD 100-M Hafele 943.34.097

2,468,250₫ 3,291,000₫
-25%
Bộ phụ kiện cửa lùa xếp 2 cánh 50kg 489.40.022
-25%

Bộ phụ kiện cửa lùa xếp 2 cánh 50kg 489.40.022

544,500₫ 726,000₫
-25%
Bộ phụ kiện cửa lùa xếp 3 cánh FOLDING 30-L 943.10.013
-25%

Bộ phụ kiện cửa lùa xếp 3 cánh FOLDING 30-L 943.10.013

829,500₫ 1,106,000₫
-25%
Bộ phụ kiện cửa lùa xếp 4 cánh FOLDING 30-L 943.10.014
-25%

Bộ phụ kiện cửa lùa xếp 4 cánh FOLDING 30-L 943.10.014

1,221,000₫ 1,628,000₫
-25%
Bộ phụ kiện cửa lùa xếp 6 cánh 30kg 489.40.021
-25%

Bộ phụ kiện cửa lùa xếp 6 cánh 30kg 489.40.021

1,311,750₫ 1,749,000₫
-25%
Bộ phụ kiện cửa lùa xếp 6 cánh FOLDING 30-L 943.10.016
-25%

Bộ phụ kiện cửa lùa xếp 6 cánh FOLDING 30-L 943.10.016

1,701,000₫ 2,268,000₫
-25%
Bộ treo cuối mộng rời FOLD 100-M Hafele 943.34.048
-25%

Bộ treo cuối mộng rời FOLD 100-M Hafele 943.34.048

5,688,750₫ 7,585,000₫
-25%
Bộ treo cuối với dẫn hướng Hafele 943.50.031
-25%

Bộ treo cuối với dẫn hướng Hafele 943.50.031

2,367,750₫ 3,157,000₫
-25%
Bộ treo giữa mộng rời FOLD 100-M Hafele 943.34.068
-25%

Bộ treo giữa mộng rời FOLD 100-M Hafele 943.34.068

6,537,000₫ 8,716,000₫
-25%
Bộ treo trung tâm với dẫn hướng Hafele 943.50.030
-25%

Bộ treo trung tâm với dẫn hướng Hafele 943.50.030

3,015,000₫ 4,020,000₫
-25%
Bộ trục xoay mộng rời FOLD 100-M Hafele 943.34.004
-25%

Bộ trục xoay mộng rời FOLD 100-M Hafele 943.34.004

3,907,500₫ 5,210,000₫
-25%
Chốt âm 190mm Hafele 911.62.670
-25%

Chốt âm 190mm Hafele 911.62.670

1,041,000₫ 1,388,000₫
-25%
Chốt âm 450mm Hafele 911.62.671
-25%

Chốt âm 450mm Hafele 911.62.671

1,576,500₫ 2,102,000₫
-25%
Chốt âm 600mm Hafele 911.62.672
-25%

Chốt âm 600mm Hafele 911.62.672

2,177,250₫ 2,903,000₫
-25%
Trục xoay điều chỉnh được Hafele 943.50.020
-25%

Trục xoay điều chỉnh được Hafele 943.50.020

2,120,250₫ 2,827,000₫
-25%

Sản phẩm đã xem