Khuyến mãi Khuyến mãi

Tủ lạnh Hafele

Tủ lạnh 4 cánh Häfele HF-MULB 534.14.050 Tủ lạnh 4 cánh Häfele HF-MULB 534.14.050
-25%

Tủ lạnh 4 cánh Häfele HF-MULB 534.14.050

30,270,000₫ 40,360,000₫
-25%
Tủ lạnh âm Hafele HF-BI60A 533.13.020 Tủ lạnh âm Hafele HF-BI60A 533.13.020
-25%

Tủ lạnh âm Hafele HF-BI60A 533.13.020

14,992,500₫ 19,990,000₫
-25%
Tủ lạnh âm Häfele HF-BI60B 533.13.050 Tủ lạnh âm Häfele HF-BI60B 533.13.050
-25%

Tủ lạnh âm Häfele HF-BI60B 533.13.050

14,992,500₫ 19,990,000₫
-25%
Tủ lạnh âm Hafele HF-BI60X 534.14.080 Tủ lạnh âm Hafele HF-BI60X 534.14.080
-25%

Tủ lạnh âm Hafele HF-BI60X 534.14.080

23,208,000₫ 30,944,000₫
-25%
Tủ lạnh Häfele HF-BF324 534.14.230 Tủ lạnh Häfele HF-BF324 534.14.230
-25%

Tủ lạnh Häfele HF-BF324 534.14.230

21,648,000₫ 28,864,000₫
-25%
Tủ lạnh mini Hafele HC-M48G 568.30.301 Tủ lạnh mini Hafele HC-M48G 568.30.301
-25%

Tủ lạnh mini Hafele HC-M48G 568.30.301

3,929,250₫ 5,239,000₫
-25%
Tủ lạnh mini Hafele HC-M48S 568.30.311 Tủ lạnh mini Hafele HC-M48S 568.30.311
-25%

Tủ lạnh mini Hafele HC-M48S 568.30.311

3,141,750₫ 4,189,000₫
-25%
Tủ lạnh nhiều ngăn 356L Häfele HF-MULA 534.14.040 Tủ lạnh nhiều ngăn 356L Häfele HF-MULA 534.14.040
-25%

Tủ lạnh nhiều ngăn 356L Häfele HF-MULA 534.14.040

18,742,500₫ 24,990,000₫
-25%
Tủ lạnh SBS Hafele HF-SB5321FB 534.14.021 Tủ lạnh SBS Hafele HF-SB5321FB 534.14.021
-25%

Tủ lạnh SBS Hafele HF-SB5321FB 534.14.021

23,617,500₫ 31,490,000₫
-25%
Tủ lạnh SBS Hafele HF-SB5601FB 534.14.100
-25%

Tủ lạnh SBS Hafele HF-SB5601FB 534.14.100

25,192,500₫ 33,590,000₫
-25%
Tủ lạnh SBS Hafele HF-SB6321FB 534.14.110
-25%

Tủ lạnh SBS Hafele HF-SB6321FB 534.14.110

27,161,250₫ 36,215,000₫
-25%
Tủ lạnh Side By Side Häfele HF-SBSIB 534.14.250 Tủ lạnh Side By Side Häfele HF-SBSIB 534.14.250
-25%

Tủ lạnh Side By Side Häfele HF-SBSIB 534.14.250

34,492,500₫ 45,990,000₫
-25%
Tủ lạnh Side By Side Häfele HF-SBSIC 539.16.230 Tủ lạnh Side By Side Häfele HF-SBSIC 539.16.230
-25%

Tủ lạnh Side By Side Häfele HF-SBSIC 539.16.230

60,629,250₫ 80,839,000₫
-25%
Tủ lạnh Side by Side Hafele HF-SBSID 534.14.020 Tủ lạnh Side by Side Hafele HF-SBSID 534.14.020
-25%

Tủ lạnh Side by Side Hafele HF-SBSID 534.14.020

24,741,750₫ 32,989,000₫
-25%

Sản phẩm đã xem