Khuyến mãi Khuyến mãi

Tay nắm cửa kính

Tay nắm kéo đẩy chữ H 400mm Hafele 903.01.801
-25%

Tay nắm kéo đẩy chữ H 400mm Hafele 903.01.801

1,222,650₫ 1,630,200₫
-25%
Tay nắm kéo đẩy chữ H 600mm Hafele 903.01.803
-25%

Tay nắm kéo đẩy chữ H 600mm Hafele 903.01.803

1,410,008₫ 1,880,010₫
-25%
Tay nắm kéo đẩy chữ H 800mm Hafele 903.01.804
-25%

Tay nắm kéo đẩy chữ H 800mm Hafele 903.01.804

1,627,478₫ 2,169,970₫
-25%
Tay nắm kéo đẩy chữ H 1200mm Hafele 903.01.806
-25%

Tay nắm kéo đẩy chữ H 1200mm Hafele 903.01.806

1,980,000₫ 2,640,000₫
-25%
Tay nắm kéo đẩy chữ H 1600mm Hafele 903.01.808
-25%

Tay nắm kéo đẩy chữ H 1600mm Hafele 903.01.808

2,061,675₫ 2,748,900₫
-25%
Tay nắm kéo đẩy chữ H 2000mm Hafele 903.01.810
-25%

Tay nắm kéo đẩy chữ H 2000mm Hafele 903.01.810

2,362,500₫ 3,150,000₫
-25%
Tay nắm kéo chữ H Ø30 x CC400mm Hafele 903.08.500
-25%

Tay nắm kéo chữ H Ø30 x CC400mm Hafele 903.08.500

2,089,500₫ 2,786,000₫
-25%
Tay nắm kéo chữ H Ø30 x CC600mm Hafele 903.08.502
-25%

Tay nắm kéo chữ H Ø30 x CC600mm Hafele 903.08.502

2,195,242₫ 2,926,990₫
-25%
Tay nắm kéo chữ H Ø30 x CC1000mm Hafele 903.08.506
-25%

Tay nắm kéo chữ H Ø30 x CC1000mm Hafele 903.08.506

3,509,250₫ 4,679,000₫
-25%
Tay nắm kéo dạng vuông Hafele 465mm 903.00.102 Tay nắm kéo dạng vuông Hafele 465mm 903.00.102
-25%

Tay nắm kéo dạng vuông Hafele 465mm 903.00.102

1,284,000₫ 1,712,000₫
-25%
Tay nắm kéo đẩy dạng vuông Hafele 475mm 903.02.032
-25%

Tay nắm kéo đẩy dạng vuông Hafele 475mm 903.02.032

1,039,500₫ 1,386,000₫
-25%
Tay nắm kéo đẩy Hafele 1100mm 903.02.000 Tay nắm kéo đẩy Hafele 1100mm 903.02.000
-25%

Tay nắm kéo đẩy Hafele 1100mm 903.02.000

1,739,265₫ 2,319,020₫
-25%
Tay nắm kéo dạng vuông L1100mm Inox 316 Hafele 903.02.030
-25%

Tay nắm kéo dạng vuông L1100mm Inox 316 Hafele 903.02.030

2,082,000₫ 2,776,000₫
-25%
Tay nắm kéo đẩy Hafele 475mm 903.08.501
-25%

Tay nắm kéo đẩy Hafele 475mm 903.08.501

1,419,000₫ 1,892,000₫
-25%
Tay nắm kéo đẩy Hafele 1100mm 903.08.507
-25%

Tay nắm kéo đẩy Hafele 1100mm 903.08.507

2,231,625₫ 2,975,500₫
-25%
Tay nắm kéo chữ H 600mm Hafele 499.68.035 Tay nắm kéo chữ H 600mm Hafele 499.68.035
-25%

Tay nắm kéo chữ H 600mm Hafele 499.68.035

597,750₫ 797,000₫
-25%
Tay nắm kéo chữ H 1200mm Hafele 499.68.036 Tay nắm kéo chữ H 1200mm Hafele 499.68.036
-25%

Tay nắm kéo chữ H 1200mm Hafele 499.68.036

936,000₫ 1,248,000₫
-25%
Tay nắm kéo chữ H 600mm Hafele 499.68.037 Tay nắm kéo chữ H 600mm Hafele 499.68.037
-25%

Tay nắm kéo chữ H 600mm Hafele 499.68.037

686,250₫ 915,000₫
-25%
Tay nắm kéo vuông 465mm Hafele 499.68.038 Tay nắm kéo vuông 465mm Hafele 499.68.038
-25%

Tay nắm kéo vuông 465mm Hafele 499.68.038

629,250₫ 839,000₫
-25%
Tay nắm kéo vuông 1100mm Hafele 499.68.039 Tay nắm kéo vuông 1100mm Hafele 499.68.039
-25%

Tay nắm kéo vuông 1100mm Hafele 499.68.039

953,250₫ 1,271,000₫
-25%
Tay nắm phòng tắm kính Hafele 450mm 903.02.250
-25%

Tay nắm phòng tắm kính Hafele 450mm 903.02.250

1,006,500₫ 1,342,000₫
-25%
Tay nắm phòng tắm kính Hafele 500mm 903.02.251
-25%

Tay nắm phòng tắm kính Hafele 500mm 903.02.251

1,047,750₫ 1,397,000₫
-25%
Tay nắm phòng tắm kính Hafele 550mm 903.02.252
-25%

Tay nắm phòng tắm kính Hafele 550mm 903.02.252

1,105,500₫ 1,474,000₫
-25%
Tay nắm kéo phòng tắm kính 200x450mm Hafele 903.12.321
-25%

Tay nắm kéo phòng tắm kính 200x450mm Hafele 903.12.321

1,245,750₫ 1,661,000₫
-25%
Tay nắm kéo phòng tắm kính 300x500mm Hafele 903.12.323
-25%

Tay nắm kéo phòng tắm kính 300x500mm Hafele 903.12.323

1,377,750₫ 1,837,000₫
-25%
Tay nắm kéo phòng tắm kính 450x550mm Hafele 903.12.325
-25%

Tay nắm kéo phòng tắm kính 450x550mm Hafele 903.12.325

1,410,750₫ 1,881,000₫
-25%
Tay nắm kéo phòng tắm kính 550mm Hafele 903.11.564
-25%

Tay nắm kéo phòng tắm kính 550mm Hafele 903.11.564

831,750₫ 1,109,000₫
-25%
Tay nắm kéo phòng tắm kính 450mm Hafele 903.11.560
-25%

Tay nắm kéo phòng tắm kính 450mm Hafele 903.11.560

789,000₫ 1,052,000₫
-25%
Tay nắm kéo phòng tắm kính 500mm Hafele 903.11.562
-25%

Tay nắm kéo phòng tắm kính 500mm Hafele 903.11.562

797,250₫ 1,063,000₫
-25%
Tay nắm kéo chữ H L1200mm Inox 316 Hafele 903.01.846
-25%

Tay nắm kéo chữ H L1200mm Inox 316 Hafele 903.01.846

2,379,000₫ 3,172,000₫
-25%
Tay nắm kéo chữ H L600mm Inox 316 Hafele 903.01.843
-25%

Tay nắm kéo chữ H L600mm Inox 316 Hafele 903.01.843

2,127,750₫ 2,837,000₫
-25%
Tay nắm kéo chữ H, L800 mm, C/C 600 mm 903.13.172
-25%

Tay nắm kéo chữ H, L800 mm, C/C 600 mm 903.13.172

702,000₫ 936,000₫
-25%
Tay nắm kéo chữ H, L600 mm, C/C 400 mm 903.13.170
-25%

Tay nắm kéo chữ H, L600 mm, C/C 400 mm 903.13.170

485,250₫ 647,000₫
-25%
Tay nắm kéo chữ H, L1200 mm, C/C 1000 mm 903.13.176
-25%

Tay nắm kéo chữ H, L1200 mm, C/C 1000 mm 903.13.176

840,750₫ 1,121,000₫
-25%
Tay nắm kéo chữ H. L1000 mm, C/C 800 mm 903.13.174
-25%

Tay nắm kéo chữ H. L1000 mm, C/C 800 mm 903.13.174

753,750₫ 1,005,000₫
-25%
Tay nắm phòng tắm kính Hafele 903.04.151
-25%

Tay nắm phòng tắm kính Hafele 903.04.151

602,250₫ 803,000₫
-25%
Tay nắm phòng tắm kính màu đen cho kính dày 6-12 mm Hafele 903.04.153
-25%

Tay nắm phòng tắm kính màu đen cho kính dày 6-12 mm Hafele 903.04.153

858,000₫ 1,144,000₫
-25%
Tay nắm kéo phòng tắm kính 500mm Hafele 903.12.363
-25%

Tay nắm kéo phòng tắm kính 500mm Hafele 903.12.363

511,500₫ 682,000₫
-25%
Tay nắm kéo phòng tắm kính 450mm Hafele 903.12.371
-25%

Tay nắm kéo phòng tắm kính 450mm Hafele 903.12.371

606,750₫ 809,000₫
-25%
Tay nắm kéo phòng tắm kính 550mm Hafele 903.12.375
-25%

Tay nắm kéo phòng tắm kính 550mm Hafele 903.12.375

627,000₫ 836,000₫
-25%
Tay nắm kéo phòng tắm kính 500mm Hafele 903.12.373
-25%

Tay nắm kéo phòng tắm kính 500mm Hafele 903.12.373

633,000₫ 844,000₫
-25%
Tay nắm phòng tắm kính Hafele CC450mm 903.04.161
-25%

Tay nắm phòng tắm kính Hafele CC450mm 903.04.161

610,500₫ 814,000₫
-25%
Tay nắm phòng tắm kính Hafele CC500mm 903.11.561
-25%

Tay nắm phòng tắm kính Hafele CC500mm 903.11.561

658,500₫ 878,000₫
-25%
Tay nắm phòng tắm kính Hafele CC550mm 903.11.563
-25%

Tay nắm phòng tắm kính Hafele CC550mm 903.11.563

675,750₫ 901,000₫
-25%
Tay nắm kéo phòng tắm kính 550mm Hafele 903.12.365
-25%

Tay nắm kéo phòng tắm kính 550mm Hafele 903.12.365

537,750₫ 717,000₫
-25%
Tay nắm kéo phòng tắm kính 450mm Hafele 903.12.361
-25%

Tay nắm kéo phòng tắm kính 450mm Hafele 903.12.361

470,250₫ 627,000₫
-25%
Tay nắm phòng tắm kính DIY Hafele 499.68.040
-25%

Tay nắm phòng tắm kính DIY Hafele 499.68.040

641,250₫ 855,000₫
-25%
Tay nắm kéo CC800mm Hafele 903.08.670
-25%

Tay nắm kéo CC800mm Hafele 903.08.670

1,707,750₫ 2,277,000₫
-25%
Tay nắm cho cửa kính Hafele 981.71.163
-25%

Tay nắm cho cửa kính Hafele 981.71.163

255,750₫ 341,000₫
-25%
Tay nắm cho cửa kính Hafele 981.71.123
-25%

Tay nắm cho cửa kính Hafele 981.71.123

269,250₫ 359,000₫
-25%
Tay nắm cho cửa kính Hafele 981.71.173
-25%

Tay nắm cho cửa kính Hafele 981.71.173

255,750₫ 341,000₫
-25%
Tay nắm cho cửa kính Hafele 981.71.143
-25%

Tay nắm cho cửa kính Hafele 981.71.143

255,750₫ 341,000₫
-25%

Tay nắm cho cửa kính Hafele là một loại phụ kiện được sử dụng để mở và đóng cửa kính trong các ứng dụng nội thất và kiến trúc. Hafele là một nhà sản xuất và cung cấp hàng đầu về phụ kiện nội thất, bao gồm cả tay nắm cho cửa kính.

Tay nắm cho cửa kính của Hafele được thiết kế với nhiều kiểu dáng và chất liệu khác nhau, nhằm đáp ứng nhu cầu và phong cách thiết kế đa dạng của khách hàng. Hafele cung cấp một loạt các màu sắc và hoàn thiện cho tay nắm, giúp tạo ra sự phù hợp với không gian và phong cách nội thất.

Ngoài ra, Hafele cũng cung cấp các phụ kiện bổ sung như bản lề, khóa và bộ trượt để hoàn thiện hệ thống cửa kính.

Với chất lượng cao và thiết kế đa dạng, tay nắm cho cửa kính Hafele đã trở thành một lựa chọn phổ biến cho các dự án xây dựng, nội thất và kiến trúc. Chúng mang lại sự chuyên nghiệp, thẩm mỹ và độ tin cậy cho hệ thống cửa kính, đồng thời tạo điểm nhấn cho không gian sống và làm việc.

Sản phẩm đã xem