Khuyến mãi Khuyến mãi

Phụ kiện cửa lùa giảm chấn

Bộ phụ kiện cửa trượt SLIDO CLASSIC 120-I ( giảm chấn 1 bên ) Hafele 941.25.045 Bộ phụ kiện cửa trượt SLIDO CLASSIC 120-I ( giảm chấn 1 bên ) Hafele 941.25.045
-25%

Bộ phụ kiện cửa trượt SLIDO CLASSIC 120-I ( giảm chấn 1 bên ) Hafele 941.25.045

3,393,225₫ 4,524,300₫
-25%
Bộ phụ kiện cửa trượt SLIDO CLASSIC 120-I ( giảm chấn 2 bên ) Hafele 941.25.047 Bộ phụ kiện cửa trượt SLIDO CLASSIC 120-I ( giảm chấn 2 bên ) Hafele 941.25.047
-25%

Bộ phụ kiện cửa trượt SLIDO CLASSIC 120-I ( giảm chấn 2 bên ) Hafele 941.25.047

4,880,700₫ 6,507,600₫
-25%
Bộ phụ kiện cửa trượt SLIDO CLASSIC 120-O ( giảm chấn 1 bên ) Hafele 941.02.047 Bộ phụ kiện cửa trượt SLIDO CLASSIC 120-O ( giảm chấn 1 bên ) Hafele 941.02.047
-25%

Bộ phụ kiện cửa trượt SLIDO CLASSIC 120-O ( giảm chấn 1 bên ) Hafele 941.02.047

2,235,750₫ 2,981,000₫
-25%
Bộ phụ kiện cửa trượt SLIDO CLASSIC 120-O ( giảm chấn 2 bên ) Hafele 941.02.049 Bộ phụ kiện cửa trượt SLIDO CLASSIC 120-O ( giảm chấn 2 bên ) Hafele 941.02.049
-25%

Bộ phụ kiện cửa trượt SLIDO CLASSIC 120-O ( giảm chấn 2 bên ) Hafele 941.02.049

3,889,875₫ 5,186,500₫
-25%
Bộ phụ kiện cửa trượt SLIDO DESGIN 80-M 1100mm Hafele 940.59.008 Bộ phụ kiện cửa trượt SLIDO DESGIN 80-M 1100mm Hafele 940.59.008
-25%

Bộ phụ kiện cửa trượt SLIDO DESGIN 80-M 1100mm Hafele 940.59.008

7,536,750₫ 10,049,000₫
-25%
Bộ phụ kiện cửa trượt SLIDO DESGIN 80-M 1800mm Hafele 940.59.009 Bộ phụ kiện cửa trượt SLIDO DESGIN 80-M 1800mm Hafele 940.59.009
-25%

Bộ phụ kiện cửa trượt SLIDO DESGIN 80-M 1800mm Hafele 940.59.009

8,013,000₫ 10,684,000₫
-25%
Bộ phụ kiện với khung nhôm và ray trượt cho 1 cửa (có cơ cấu giảm chấn) SLIDO DESIGN 80-M Hafele 940.59.010
-25%

Bộ phụ kiện với khung nhôm và ray trượt cho 1 cửa (có cơ cấu giảm chấn) SLIDO DESIGN 80-M Hafele 940.59.010

15,369,750₫ 20,493,000₫
-25%
Bộ phụ kiện với khung nhôm và ray trượt cho 1 cửa (có cơ cấu giảm chấn) SLIDO DESIGN 80-M Hafele 940.59.011
-25%

Bộ phụ kiện với khung nhôm và ray trượt cho 1 cửa (có cơ cấu giảm chấn) SLIDO DESIGN 80-M Hafele 940.59.011

16,137,000₫ 21,516,000₫
-25%
Bộ phụ kiện với khung nhôm và ray trượt cho 1 cửa (có cơ cấu giảm chấn) SLIDO DESIGN 80-M Hafele 940.59.012
-25%

Bộ phụ kiện với khung nhôm và ray trượt cho 1 cửa (có cơ cấu giảm chấn) SLIDO DESIGN 80-M Hafele 940.59.012

17,143,500₫ 22,858,000₫
-25%
Bộ phụ kiện với khung nhôm và ray trượt cho 1 cửa (có cơ cấu giảm chấn) SLIDO DESIGN 80-M Hafele 940.59.013
-25%

Bộ phụ kiện với khung nhôm và ray trượt cho 1 cửa (có cơ cấu giảm chấn) SLIDO DESIGN 80-M Hafele 940.59.013

18,156,750₫ 24,209,000₫
-25%
Phụ kiện cửa trượt giảm chấn và tự đóng 1 bên Hafele 941.02.037 Phụ kiện cửa trượt giảm chấn và tự đóng 1 bên Hafele 941.02.037
-25%

Phụ kiện cửa trượt giảm chấn và tự đóng 1 bên Hafele 941.02.037

1,856,250₫ 2,475,000₫
-25%
Phụ kiện cửa trượt giảm chấn và tự đóng 2 bên Hafele 941.02.039 Phụ kiện cửa trượt giảm chấn và tự đóng 2 bên Hafele 941.02.039
-25%

Phụ kiện cửa trượt giảm chấn và tự đóng 2 bên Hafele 941.02.039

3,168,000₫ 4,224,000₫
-25%

Sản phẩm đã xem