Khuyến mãi Khuyến mãi

Phụ Kiện Bếp Hafele

Chặn góc mở Hafele 372.37.060
-25%

Chặn góc mở Hafele 372.37.060

66,000₫ 88,000₫
-25%
Chặn góc mở Hafele 372.91.499
-25%

Chặn góc mở Hafele 372.91.499

202,500₫ 270,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp phải 493.05.340
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp phải 493.05.340

271,500₫ 362,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp phải 493.05.342
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp phải 493.05.342

268,125₫ 357,500₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp phải 493.05.344
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp phải 493.05.344

272,250₫ 363,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp phải 493.05.346
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp phải 493.05.346

276,751₫ 369,001₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp phải 493.05.350
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp phải 493.05.350

271,500₫ 362,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp phải 493.05.352
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp phải 493.05.352

269,250₫ 359,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp phải 493.05.354
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp phải 493.05.354

271,500₫ 362,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp phải 493.05.356
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp phải 493.05.356

276,751₫ 369,001₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp trái 493.05.341
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp trái 493.05.341

271,500₫ 362,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp trái 493.05.343
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp trái 493.05.343

268,125₫ 357,500₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp trái 493.05.345
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp trái 493.05.345

272,250₫ 363,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp trái 493.05.347
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp trái 493.05.347

276,751₫ 369,001₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp trái 493.05.351
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp trái 493.05.351

271,500₫ 362,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp trái 493.05.353
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp trái 493.05.353

269,250₫ 359,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp trái 493.05.355
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp trái 493.05.355

271,500₫ 362,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp trái 493.05.357
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FLAP H1.5 - Lắp trái 493.05.357

276,751₫ 369,001₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 1.7 màu trắng A 493.05.820
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 1.7 màu trắng A 493.05.820

1,020,750₫ 1,361,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 1.7 màu trắng B 493.05.821
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 1.7 màu trắng B 493.05.821

1,071,750₫ 1,429,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 1.7 màu trắng C 493.05.822
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 1.7 màu trắng C 493.05.822

1,603,500₫ 2,138,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 1.7 màu xám A 493.05.830
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 1.7 màu xám A 493.05.830

1,020,750₫ 1,361,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 1.7 màu xám B 493.05.831
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 1.7 màu xám B 493.05.831

1,071,750₫ 1,429,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 1.7 màu xám C 493.05.832
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 1.7 màu xám C 493.05.832

1,603,500₫ 2,138,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 3.15 màu trắng D 493.05.850
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 3.15 màu trắng D 493.05.850

1,271,876₫ 1,695,834₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 3.15 màu trắng E 493.05.851
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 3.15 màu trắng E 493.05.851

1,316,251₫ 1,755,001₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 3.15 màu trắng F 493.05.852
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 3.15 màu trắng F 493.05.852

1,361,250₫ 1,815,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 3.15 màu trắng G 493.05.853
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 3.15 màu trắng G 493.05.853

1,450,500₫ 1,934,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 3.15 màu xám D 493.05.860
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 3.15 màu xám D 493.05.860

1,311,750₫ 1,749,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 3.15 màu xám E 493.05.861
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 3.15 màu xám E 493.05.861

1,316,251₫ 1,755,001₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 3.15 màu xám F 493.05.862
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 3.15 màu xám F 493.05.862

1,361,250₫ 1,815,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 3.15 màu xám G 493.05.863
-25%

Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 3.15 màu xám G 493.05.863

1,450,500₫ 1,934,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu đen 493.05.920
-25%

Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu đen 493.05.920

640,200₫ 853,600₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu đen 493.05.921
-25%

Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu đen 493.05.921

654,225₫ 872,300₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu đen 493.05.922
-25%

Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu đen 493.05.922

733,425₫ 977,900₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu đen 493.05.923
-25%

Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu đen 493.05.923

801,075₫ 1,068,100₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu đen 493.05.924
-25%

Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu đen 493.05.924

843,750₫ 1,125,000₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu trắng 493.05.910
-25%

Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu trắng 493.05.910

640,200₫ 853,600₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu trắng 493.05.911
-25%

Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu trắng 493.05.911

654,225₫ 872,300₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu trắng 493.05.912
-25%

Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu trắng 493.05.912

733,425₫ 977,900₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu trắng 493.05.913
-25%

Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu trắng 493.05.913

624,838₫ 833,118₫
-25%
Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu trắng 493.05.914
-25%

Tay nâng 1 cánh Häfele Free Space màu trắng 493.05.914

843,750₫ 1,125,000₫
-25%
Tay nâng 2 cánh Häfele cao 520-590mm 15.2kg màu trắng 493.05.891
-25%

Tay nâng 2 cánh Häfele cao 520-590mm 15.2kg màu trắng 493.05.891

3,185,250₫ 4,247,000₫
-25%
Tay nâng 2 cánh Häfele cao 520-590mm 15.2kg màu xám 493.05.731
-25%

Tay nâng 2 cánh Häfele cao 520-590mm 15.2kg màu xám 493.05.731

3,185,250₫ 4,247,000₫
-25%
Tay nâng 2 cánh Häfele cao 520-590mm 9kg màu trắng 493.05.890
-25%

Tay nâng 2 cánh Häfele cao 520-590mm 9kg màu trắng 493.05.890

3,115,500₫ 4,154,000₫
-25%
Tay nâng 2 cánh Häfele cao 520-590mm 9kg màu xám 493.05.730
-25%

Tay nâng 2 cánh Häfele cao 520-590mm 9kg màu xám 493.05.730

3,173,250₫ 4,231,000₫
-25%
Tay nâng 2 cánh Häfele cao 580-650mm 12.5kg màu trắng 493.05.893
-25%

Tay nâng 2 cánh Häfele cao 580-650mm 12.5kg màu trắng 493.05.893

3,870,750₫ 5,161,000₫
-25%
Tay nâng 2 cánh Häfele cao 580-650mm 12.5kg màu xám 493.05.733
-25%

Tay nâng 2 cánh Häfele cao 580-650mm 12.5kg màu xám 493.05.733

3,872,250₫ 5,163,000₫
-25%
Tay nâng 2 cánh Häfele cao 580-650mm 8.5kg màu trắng 493.05.892
-25%

Tay nâng 2 cánh Häfele cao 580-650mm 8.5kg màu trắng 493.05.892

3,314,250₫ 4,419,000₫
-25%
Tay nâng 2 cánh Häfele cao 580-650mm 8.5kg màu xám 493.05.732
-25%

Tay nâng 2 cánh Häfele cao 580-650mm 8.5kg màu xám 493.05.732

3,314,250₫ 4,419,000₫
-25%
Tay nâng 2 cánh Häfele cao 650-730mm 10.2 - 17.2kg màu trắng 493.05.895
-25%

Tay nâng 2 cánh Häfele cao 650-730mm 10.2 - 17.2kg màu trắng 493.05.895

3,590,250₫ 4,787,000₫
-25%
Tay nâng 2 cánh Häfele cao 650-730mm 11.8kg màu xám 493.05.735
-25%

Tay nâng 2 cánh Häfele cao 650-730mm 11.8kg màu xám 493.05.735

3,590,250₫ 4,787,000₫
-25%

Để việc sắp xếp vật dụng và thao tác nấu nướng trong nhà bếp được nhanh chóng, tiện lợi thì phụ kiện bếp là yếu tố không thể bỏ qua. Trên thị trường hiện nay, phụ kiện bếp Hafele được xem là thương hiệu đáp ứng hầu như mọi yêu cầu của khách hàng. Từ những vật dụng như khay chia, hộc tủ, thanh treo phụ kiện, giảm chấn, tay nâng, thùng đựng gạo,... Hafele đều mang đến những thiết kế tiên tiến, tối ưu nhất cho người dùng.

Phụ kiện bếp là gì?

Phụ kiện bếp là tên gọi của tập hợp các chi tiết, thiết bị và vật dụng quan trọng. 

Phụ kiện tủ bếp là những chi tiết thiết bị và vật dụng quan trọng được sắp xếp ở từng khu vực khác nhau trong phòng bếp. Phụ kiện bếp giúp mang lại sự tiện lợi, nhanh chóng cho người nội trợ trong việc sắp xếp, bày trí hoặc thực hiện các chức năng nấu nướng.

Phụ kiện bếp Hafele không chỉ đáp ứng nhu cầu về sự hiện đại, thông minh, tiện lợi mà còn mang lại vẻ đẹp sang trọng và gọn gàng cho nội thất của quý khách.

Các loại phụ kiện bếp Hafele

Phụ kiện bếp Hafele vừa có kế sang trọng, vừa mang lại sự tiện lợi

Phụ kiện bếp Hafele gồm có những gì?

Phụ kiện nhà bếp Hafele đạt các tiêu chuẩn cao về chất lượng, tính năng, thiết kế. Sau hơn 13 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, thương hiệu Hafele đã cung cấp cho thị trường rất nhiều các sản phẩm chất lượng cao như:

 • Tay nâng cánh tủ: Gồm các loại tay nâng Hafele 1 cánh, 2 cánh đi kèm pittong đẩy cánh tủ.
 • Kệ đựng xoong nồi
 • Kệ để chén dĩa
 • Kệ đựng gia vị
 • Kệ để dao thớt
 • Khay úp chén dĩa
 • Giá bát đĩa nâng hạ
 • Tủ đồ khô
 • Rổ kéo góc
 • Rổ đựng dụng cụ vệ sinh
 • Thùng rác: Gồm thùng rác gắn cánh tủ và thùng rác dạng âm tủ.
 • Thùng gạo: Gồm thùng gạo dạng âm tủ và thùng gạo mặt gương.
 • Khay chia thìa dĩa: Gồm các loại khay chia bằng nhựa, bằng inox, bằng gỗ, phụ kiện chia ngăn kéo.
 • Phụ kiện chia ngăn kéo
 • Tấm lót tủ bếp
 • Kệ bếp treo tường
 • Ray hộp
 • Tay nắm tủ: Gồm tay nắm âm, tay nắm hiện đại, tay nắm dạng cổ điển, tay nắm tròn, tay nắm nhôm, tay nắm inox, tay nắm thanh nhôm.
 • Ốc liên kết, bas đỡ, bas treo,...
>>> Xem thêm: Sản phẩm tay nâng 2 cánh Hafele bán chạy nhất tại Hoàng Duy Phát Home

Phụ kiện tủ bếp Hafele nhiều mẫu mã

Phụ kiện tủ bếp Hafele với đa dạng mẫu mã, phân loại

Ưu điểm của phụ kiện nhà bếp Hafele

Được thành lập từ năm 1923 tại Đức, thương hiệu Hafele tính đến nay đã là thương hiệu có gần 100 năm tuổi trên thị trường và giữ vững vị trí trong lòng khách hàng. Thiết bị bếp Hafele cao cấp đã mang đến giải pháp tối ưu cho các công trình nhà ở gia đình. Để đạt được thành tựu đó, Hafele đã không ngừng nỗ lực tải tiến, nâng cao sản phẩm. Cụ thể, phụ kiện bếp Hafele mang lại cho người dùng những ưu điểm sau:

 • Chất lượng sản phẩm và dịch vụ đạt tiêu chuẩn Đức - Một trong những quốc gia được đánh giá cao về sự phát triển công nghệ và chất lượng sản phẩm xuất khẩu.
 • Phụ kiện bếp Hafele được sản xuất dựa trên công nghệ dây chuyền đến từ nhiều kỹ sư, nhà thiết kế ở nước khác nhau. Mỗi nước sẽ tận dụng thế mạnh của mình để đóng góp, thực hiện một khâu trong quy trình sản xuất.
 • Mọi công đoạn trong quy trình sản xuất phụ kiện bếp Hafele đều được kiểm định gắt gao, đạt chuẩn chất lượng Châu Âu.
 • Luôn nắm bắt xu hướng thị trường, sáng tạo ra những mẫu sản phẩm mới, có tính thẩm mỹ cao (chẳng hạn như giá bát đĩa nâng hạ Hafele).
 • Sản phẩm của Hafele luôn đề cao tính thông minh, tiết kiệm diện tích và tận dụng tối ưu mọi góc chết trong căn bếp.
 • Chi tiết thiết kế được đảm bảo để phù hợp và an toàn với mọi thành viên trong gia đình.
 • Phụ kiện Hafele có tuổi thọ cao, sử dụng bền bỉ được hàng chục năm.
 • Chất liệu để làm nên tủ bếp Hafele rất bền bỉ, cao cấp, đã được trải qua kiểm định và  xử lý nghiêm ngặt để sản phẩm luôn đạt được độ chắc chắn và ổn định, không bị biến dạng bởi tác động của môi trường và ngoại lực.
 • Với thiết kế thông minh, phụ kiện Hafele rất dễ lắp đặt và thi công.

Phụ kiện tủ bếp Hafele được thiết kế thông minh

Phụ kiện bếp Hafele được thiết kế thông minh, chất lượng đến từng chi tiết nhỏ

Tại sao nên mua phụ kiện Hafele tại Hafele Hoàng Duy Phát?

Tại Việt Nam, Hafele Hoàng Duy Phát được xem là một trong những nhà phân phối chính thức, uy tín và lớn nhất hiện nay của thương hiệu Hafele. Cụ thể, Hafele Hoàng Duy Phát đã nhận được rất nhiều chứng nhận và kỷ niệm chương là đại lý xuất sắc của thương hiệu Hafele.

Tính đến nay, thương hiệu đã có hơn 15 năm kinh nghiệm thành lập. Hafele Hoàng Duy Phát cam kết rằng:

 • Mang lại sản phẩm chất lượng, chính hãng
 • Toàn bộ sản phẩm phân phối đều được nhập khẩu nguyên thùng, nguyên kiện từ châu Âu, đảm bảo nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng.
 • Đảm bảo mang lại giá thành tốt nhất cho thị trường.
 • Hafele Hoàng Duy Phát tự hào là nhà phân phối có bề dày kinh nghiệm và uy tín cao tại khu vực miền Nam.
 • Cam kết hàng chính hãng.
 • Cung cấp dịch vụ vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng.

Kỷ niệm chương xuất sắc của Hafele Hoàng Duy Phát

Các chứng nhận đại lý và kỷ niệm chương nhà phân phối xuất sắc của Hafele Hoàng Duy Phát

Phụ kiện bếp chất lượng sẽ giúp việc nấu nướng trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Hãy đến với Hafele Hoàng Duy Phát và chọn lựa những phụ kiện bếp Hafele phù hợp cho gia đình mình - Giúp mỗi bữa cơm đều là kết tinh từ niềm hạnh phúc!

Sản phẩm đã xem